"Konec tohoto světa: Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu" kol. autorů (Dingir, 2012)


Tato kolektivní monografie vznikla v rámci řešení grantového projektu GAČR Milenialismus v monoteistických náboženstvích: Jeho původ, současné podoby a společenská relevance. Autorský kolektiv ve složení David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský a Zdeněk Vojtíšek se v ní pokusili (v české religionistice poprvé) systematicky zmapovat problematiku milenialismu. Milenialismem se přitom rozumí očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace.Touto monografií by její autoři rádi vnesli téma milenialismu do současné české odborné diskuse a získali pro něj místo, odpovídající jeho společenské závažnosti a srovnatelné s jeho postavením ve společenskovědním bádání západních zemí...................................
Název: Konec tohoto světa:
Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu
Autoři: David Biernot, Jiří Lukeš, Bronislav Ostřanský, Zdeněk Vojtíšek
Vydavatelství: Dingir
Vydáno: 2012
Počet stran: 169
..................................
:: OBSAH ::


================================

Koncepce milenialismu - Zdeněk Vojtíšek

Pojem "milenialismus"
Typologie milenialismu
Další pojmy a témata studia milenialismu
Základní pojmy milenialismu
Studiem milenialismu
Okruhy studia milenialismu
Concept of Millenialism (Summary)

================================

Milenialismus v judaismu - David Biernot

Očekávání nového věku v období Druhého chrámu
Hebrejská Bible
Daniel
První kniha Henochova
Kumrán
Vývoj do roku 70 n.l.
Doznívání apokalyptiky doby Druhého chrámu
Eschatologie očekávání v diaspoře
Očekávání nového věku v období formativního judaismu a ve středověku
Mesianistické představy v období formativního judaismu
Sefer Zerubavel
Saadja ben Josef al-Fajjümi
Mesiášská očekávání v německých a francouzských komunitách vrcholného středověku
Mesianismus v židovské náboženské filozofii středověku
Eschatologický význam rozšiřování učení kabaly

Millenialism in Jewish Religious Tradition: From the Second Temple 
Period to the End of the Middle Ages (Summary)


================================


Milenialismus a jeho typy - Milénium a možné způsoby jeho interpretace - Jiří Lukeš

Úvod do problematiky - základní obeznámení s tématem milenialismu
Užívání terminologie - přístupy k miléniu a jeho realizaci, lokalizace
"velkého soužení", přístupy k interpretaci knihy Zjevení janova
Typy milenialismu dle lokalizace milénia
Tribulacionistické pohledy - pohledy na "velké soužení"
Přístupy k interpretaci knihy Zjevení
Vnímání milenialismu v jednotlivých epochách křesťanských dějin
Apologeti a církevní otcové
Milenialismu v dalších epochách dějin
Závěr

Millenialism and Christianity (Summary)


================================


Milenialismus v islámu - Bronislav Ostřanský

Poznámky na úvod
Středověký islámský milenialismus a apokalyptické představy
Milenialismu jakožto společenský stimul
Islám milenialistický - šíitská specifika v proměnách věků
Na "okraji" islámu
Společnost na rozcestí, milenialismus na vzestupu
Namísto epilogu
Příloha I: Moderní egyptské apokalyptické písemnictví
Příloha II: Vybrané pasáže z díla Nu´ajma ibn Hammád "Kniha zkoušek"
Islamic millenialism (Summary)


Prameny a literatura

Zkratky
O autorech


Populární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus