"Skandál v Káhiře" Nadžíb Mahfúz (Odeon, 1968)

Román současného egyptského spisovatele, pokládaného za jednoho z největších romanopisců dnešního arabského světa. Román z tzv. druhé etapy autorovy tvorby, zaměřený na společenskou problematiku káhirských středních vrstev mezi dvěma válkami. Hrdinou románu je universitní student filosofického směru, který se nedlouho před dokončením studia dostává pro těžké otcovo onemocnění do finanční krize. Když se mu s největším úsilím podaří absolvovat filosofickou fakultu, uvědomuje si svůj materiální stav a za této situace v něm uzrává jeho filosofie cynika a kariéristy, kterému není nic svaté a který se musí dostat nahoru stůj co stůj.


(anotace je převzata z webu NKP.cz)Analýze překladu tohoto románu se věnuje arabistka Zuzana Kudláčková v knize "Z průpovědí arabských".

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Skandál v Káhiře
Z arabského orig.: „Al-Káhira-l-džadída“
Autor: Nadžíb Mahfúz (1911-2006)
Překlad a doslov: Jaroslav Oliverius
Vydavatelství: Praha, Odeon
Rok vydání: 1968
Počet stran: 195
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví" (eds.) Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek (FF UK, 2020)

Aleksandr Dugin - kritik Západu a liberalismu