MF Doom "Rada"

Kniha jako předloha pro hip hopové texty není až tak častá záležitost, nicméně existují případy, kdy se tak stalo. Mezi ty známější patří román "Nejmodřejší oči"*, který posloužil dvojici Black Star (Mos Def a Talib Kweli) a jejich skladbě "Thieves In The Nights". Částečně lze do této kategorie zařadit i kapelu The Roots a jejich album "Things fall Apart"**, jež převzalo název od nigerijského dramatika Chinua Achebe*** a jeho stejnojmenný román z roku 1958. Část textu knihy Williama Saroyana "Čas tvého života" použil také MF Doom pro intro "A Word of Advice" na albu Doomilation (2003). 

Nejedná se o román, ale o hru, kterou Saroyan napsal v New Yorku za šest dní v roce 1939. Dílo svému autorovi zajistilo značný věhlas; rok po jeho uvedení za něj obdržel Pulitzerovu cenu, kterou však odmítl převzít s odůvodněním, že na odměny a ceny ve sféře umění nevěří."V čase svého života snaž se žít - žít tak, aby se do této radostné doby vyměřené jak tobě, tak ostatním, kterých se ty sám svým životem dotýkáš, nevloudil děs ani smrt. Hledej dobro všude kolem sebe, a když je nalezneš, vylákej ho z úkrytu a dovol, ať se hrdě zaskví v plné kráse. Vdechni duši a tělu alespoň nějaký smysl, neboť tak lze vzdorovat smrti. Odkrývej ve všem jen to zářivé a nezkažené. Posiluj odvahu v každém srdci - třeba ji jen hanebnost našeho krutého světa zavalila bolestí a samotou. Nevšímej si věcí příliš nápadných, jelikož nejsou hodny bystrého oka a laskavého srdce. Nad nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Pamatuj, že každý člověk je obdobou tebe samotného. Neber na sebe cizí vinu, nepyšni se cizí nevinou. Chovej v opovržení zlobu a hrubost, ale ne hrubého či zlého člověka. V tom by ses měl vyznat. Nestyď se za něhu a vlídnost, nastane-li však v čase tvého života chvíle, kdy je třeba zabít, učiň tak bez slitování. V čase svého života snaž se žít - žít tak, abys v onom čase zázraků nepřisypával na horu bídy a zármutku tohoto světa další valouny, žít tak, aby ses mohl usmívat nad nekonečnou blažeností a tajemností života."

William Saroyan "Čas tvého života (The Time of Your Life)"
Přeložila Věra Pourová
EMINENT Knižní klub, 1999


* "Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)

** The Roots - Things Fall Apart (covers)

*** Chinua Achebe
Populární příspěvky z tohoto blogu

MF DOOM "A Word of Advice"

"V národních kulturách je jen málo z náboženství" - Rozhovor s Emir Omićem v časopise Maskil (06/2012)