"Kořeny" Alex Haley (Mladá fronta, 1981)Obsáhlá epopej jednoho černošského rodu, která vzbudila tak mimořádný ohlas po svém vydání v USA a stala se podkladem k stejně úspěšnému televiznímu seriálu, sleduje osudy sedmi generací zamerikanizovaných černochů za dobu dvou staletí. Začíná prvním z tohoto rodu, který, byt´ nedobrovolně, vstoupil na americkou půdu, mladých mužem jménem Kunta Kinte, který byl nedaleko své vesnice Juffure polapen lovci otroků, odvlečen za strastiplných podmínek na otrokářské lodi do Ameriky a strávil svůj život plantážích. Jemu věnuje autor největší část vyprávění a pak líčí životní osudy dalších pokolení, která se postupně domáhala jistých práv, a končí generací současnou.

Alex Haley slýchal v dětství vyprávění o svém africkém pradědečkovi, který se odmítl smířit s otroctvím a několikrát se pokusil o útěk a jemuž nesmírně záleželo na tom, aby se jeho dcera a později i další potomci dověděli, kdo jsou a odkud pocházejí. Proto se v rodině po generace opakovala africká slova a historie rodu a proto se také autor rozhodl, že vypátrá prapůvodní kořeny, z nichž rod vyrůstal. Přes deset let usilovně hledal dokumenty a svědectví, procestoval na 800 000 kilometrů, prostudoval archívy a záznamy starých lodních společností a nakonec ho pátrání zavedlo až do rodiště Kunta Kinte v Gambii, kde se dosud z podání griotů dochovaly pověsti o odvlečeném mladíkovi a kde byl autor se vzrušením přijat jako potomek Kinteova rodu.

Haleyho kniha je dramatickou rodinnou ságou, ale také jedinečným dokumentem založeným na nezměrném bohatství faktů, a v neposlední řadě i cenných příspěvků proti rasovému útlaku.

(Anotace je převzata z přebalu knihy)

Související články:
Alex Haley Tells the Story of His Search for Roots*******************************
Název: Kořeny
Originální název: Roots (Doubleday and Company, New York)
Autor: Alex Haley
Překlad: Michael Žantovský
Doslov: Josef Kandert
Grafická úprava knihy: Bořivoj Hořínek
Vydavatelství: Mladá fronta
Edice: Boje, Svazek 186
Rok vydání: 1981
Počet stran: 624 s.

*******************************

Populární příspěvky z tohoto blogu

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část III.: Velká migrace, Marcus Garvey a černí Izraelité" 1.5.2020, 36min

Lenka Philippová "Církve a náboženství černé Ameriky, část II.: Rasa, segregace a letniční hnutí", 15.4.2020, 42min