"Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost" Albert Hourani (NLN, 2010)

Kniha zachycuje historii arabsky mluvících zemí severní Afriky, Španělska a Blízkého východu od příchodu islámu v 7. století až po polovinu osmdesátých let století dvacátého. Kromě politického a ekonomického vývoje se autor věnuje hlavně společenským a duchovním změnám, takže se čtenář může seznámit s utvářením islámských doktrín i s jejich pozdějším přizpůsobením měnícím se podmínkám moderní doby. A lépe pak pochopí, co pro arabský svět znamenala převaha západní Evropy, proč vznikl arabský nacionalismus a kde jsou kořeny islámského fundamentalismu, který dnes ovlivňuje globální politiku.

Na obálce použita malba „Poutníci do Mekky“ Léon Auguste Adolphe Belly 1861 a detail madridského rukopisu z 12. století

(text vydavatel)
.................................
Název: Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost
Angl. originál: „A History of the Arab Peoples“ (Faber and Faber, 1991)
Autor: Albert Hourani (1915-1993)
Překlad: Šimon Pellar
Vydavatelství: Praha , NLN
Rok: 2010
Počet stran: 566
.................................
:: OBSAH ::


ČÁST I. STVOŘENÍ JEDNOHO SVĚTA (7. - 10. STOLETÍ)
1.
Nová mocnost ve starém světě, Společnost, do níž přišli Arabové, Jazyk poezie, Muhammad a vznik islámu

2.
Vznik impéria, Muhammadovi nástupci a dobytí říše, Damašský chalífát, Bagdádský chalífát

3.
Utváření společnosti,Konec politické jednoty, Sjednocená ekonomická základna, Jednota víry a jazyka, Svět islámu

4.
Vznik islámských doktrín, Otázka autorit, Boží moc a spravedlnost, Šarí´a, Prorokovy tradice, Víra mystiků, Cesta rozumuČÁST II. ARABSKÁ MUSLIMSKÁ SPOLEČNOST (11. – 15. STOELTÍ)


5.
Arabský muslimský svět, Státy a dynastie, Arabové, Peršané a Turci, Zeměpisné rozdělení, Muslimští Arabové a ostatní

6.
Venkov, Půda a její využití, Kmenová společnost

7.
Život ve městech, Trhy, Obyvatelstvo, Zákon a ´uláma´, Otroci, Muslimové a jinověrci, Ženy, Městská organizace, bydlení, Řetězec měst

8.
Města a jejich vládci, Vznik dynastií, Spojení islámu, Kontrola venkova, Politická autorita

9.
Základní rysy islámu, Pilíře víry, Přátelé Boží

10.
Kultura náboženských učenců, ´Ulama´ a šarí´a, Předávání vzdělanosti, kalám, Al-Ghazzálí

11.
Cesty myšlení Islám filozofů, Ibn Arabí a teozofie, Ibn Tajmíja a hanbalovská tradice, Vývoj ší´y, Židovská a křesťanská vzdělanost

12.
Dvorská a lidová kultura, Patron umění, Poezie a vyprávění, Hudba, Chápání světaČÁST III. OSMANSKÁ DOBA (16. – 18. STOLETÍ)


13.
Osmanská říše, Omezení politické moci, Osmanská vláda, Osmanské a islámské tradice, Vláda arabských provincií

14.
Osmanská společnost, Obyvatelstvo a bohatství říše, Arabské provincie, Kultura arabských provincií, Za hranicemi říše: Arábie, Súdán a Maroko

15.
Změna rovnováhy sil v 18. Století Ústřední a provinční správa
Arabská osmanská společnost a její kultura, Svět islámu, Měnící se vztahy s EvropouČÁST IV. VĚK EVROPSKÝCH ŘÍŠÍ (1800 – 1919)


16.
Evropské velmoci a reformní vlády (1800 – 1860)
Evropská expanze, Počátky evropské nadvlády
Reformující se správa

17.
Evropské mocnosti a dominantní elity (1860 – 1914)
Hranice nezávislosti, Rozdělení Afriky: ztráta Egypta a Maghribu
Aliance prioritních zájmů, Kontrola půdy, Životní podmínky, Dvojí společnost

18.
Imperialistická a reformní kultura,Kultura imperialismu, Zrod inteligence, Kultura reforem, Vznik nacionalismu, Kontinuita islámské tradice

19.
Vyvrcholení evropské moci (1914 – 1939),
Nadvláda velké Británie a Francie, Prioritní britské a francouzské zájmy, přistěhovalci a půda, Vzestup muslimských elit, Pokusy o politickou dohodu

20.
Změny způsobu života a myšlení (1914 – 1939)
Populace a venkov, Život v nových městech, kultura nacionalismu, islám vzdělanců a prostého liduČÁST V. VĚK NÁRODNÍCH STÁTŮ (OD ROKU 1939)


21.
Konec koloniálních říší (1939 – 1962)
Druhá světová válka, nezávislost (1945 – 1956), Suezská krize, Alžírská válka

22.
Měnící se společnost (40. A 50. Léta 20. Století)
Populační a ekonomický růst, Zisk z hospodářského růstu: obchodníci a majitelé půdy, Státní moc, Městská chudina a buržoazie

23.
Národní kultura (40. A 50. Léta 20. Století)
Úskalí vzdělávání, Jazyk a sebevyjádření, islámská hnutí

24.
Vyvrcholení panarabismu (50. A 60. Léta 20. Století)
Lidový nacionalismus, Nadvláda násirismu, Krize roku 1967

25.
Jednota a rozpory arabských zemí (od roku 1967)
Krize 1973, Převaha amerického vlivu, Vzájemná závislost arabských zemí, Arabské rozpory

26.
Duchovní krize (od roku 1967)
Etnické a náboženské rozpory, Bohatí a chudí, postavení žen, Obrození národní kultury,
Stabilita vládnoucích režimů, Vratkost vládnoucích režimů

Slovo závěrem

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Vúdú, zombie, karnevaly" Miloslav Stingl, Kateřina Mildnerová (Jota, 2014)

Frantz Fanon "Já, barevný člověk, chci jen jediné..."

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)