"SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA" Petr Pelikán (UK, 1997)
Tato kniha by měla sloužit jako širší úvod do problematiky studia sunny a zároveň svou koncepcí překlenout rozdíl mezi orientalistickou literaturou o islámu a knihami muslimských autorů určenými nemuslimům. Mnozí západní badatelé, zvláště pokud čerpají ze druhé ruky, totiž při pohledu zvenčí nechápou nebo nedoceňují důležitost kořenů islámské právní tradice. Muslimové vstřebávají je od samého narození ze společnosti, v níž žijí, je naopak považují za něco tak známého a pro každého člověka samozřejmého, že obvykle ani dostatečně nevysvětlují základní pojmy, se kterými pracují. Zvolený způsob se proto snaží ukázat, jak se definují sami muslimové, ovšem formou pochopitelnou pro evropskou mentalitu.

První část se věnuje koncepci proroctví v islámu a době a osobnosti Muhammada, jako tvůrce islámského státu, přičemž se soustřeďuje na momenty, které se v tomto poměrně jinak hojně traktovaném tématu spíše pomíjejí.
Druhá část pojednává o přetváření záznamů o Muhammadově biografii v zákonnou normu.
Třetí část se snaží dát alespoň hrubou představu, jak vypadají původní texty, ze kterých se čerpá.

(Text byl převzat z úvodu knihy, autor P.Pelikán)


O autorovi
PhDr. Petr Pelikán (1964)
Studium orientalistiky-arabistiky na FF UK v Praze. Studijní stáže na Univerzitě Al-Azhar v Egyptě, Africké světové univerzitě v Súdánu, Kábulské univerzitě v Afghánistánu, Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu.


******************************
Název: SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA
Autor: Petr Pelikán
Vydavatelství: Ediční středisko právnické fakulty UK v Praze
Edice: Prameny a nové proudy právní vědy, sv. 23
Rok: 1997
Počet stran: 162
******************************


:: OBSAH ::

ÚVOD

I.   MUHAMMAD
1.  Prorocké období
2.  Mekka
3.  Náboženství v Arábii před Muhammadem
4.  Počátky prorockého období
5.  Konflikty s Mekkánci
6.  ´Aqabské smlouvy a emigrace do Medíny
7.  Vytváření islámského státu
8.  Potlačení opozice v medíně
9.  Předislámské arabské válečnictví
10. Boje proti kočovníkům
11. Smlouva u al-Hudajbíje
12. Šíření islámu za hranice Arábie
13. Dobytí Mekky
14. Vítězství islámu v Hidžázu
15. Dobudování islámského státu
16. Muhammadova smrt
17. Idea proroctví v islámu

II. VYTVOŘENÍ SUNNY
1.  Vznik sunny
2.  Vztah Koránu a sunny
3.  Orální tradice a písemné záznamy
4.  Islámská kritika tradic
5.  Sbírky tradi
6.  Třídění tradic
7.  Sunna v současné společnosti

III. TEXTY TRADIC
1.  Filologická poznámka
2.  Texty

SLOVNÍK NĚKTERÝCH TERMÍNŮ
PRAMENY A LITERATURA

Populární příspěvky z tohoto blogu

„Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“ 8.11.2019 (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Jak Afričané vidí Afroameričany?" Chuck D (1998)

Keita Fodeba „Africké svítání“ (Aube africaine, 1965)

Islámský reformismus