Rasismus a česká media, analýza „Je trestné topit Roma?“

Minulý měsíc uplynulo devět let (24.9.1993) od tragické smrti Tibora Danihela, kterého, společně s jeho třemi kamarády stejného věku (18 let), zahnali neonacisté do řeky Otavy v Písku. Jemu jako jedinému se nepodařilo přeplavat na druhý břeh a utonul. Incident zpočátku nevyvolal velkou pozornost a media se ostýchala mluvit o rasově motivovaném trestném činu. 

Soudu se v prosinci 1994 nepodařilo rasismus prokázat a dva z osmnácti neonacistů byli odsouzeni na rok podmíněně s dvouletým odkladem. Media, oproti dnešku, v celé kauze neměla tehdy velký vliv a více méně jen nekriticky podávala informace o průběhu vyšetřování. Zcela zásadní zlom nastal v polovině 90. let, kdy rodinu pozůstalých zastupoval anarchista Jakub Polák a advokát K. Kubíček. Ti jako jediní nahlíželi na činy, které způsobily smrt T.Danihela, jako na úmyslný, rasově motivovaný násilný čin.

Téměř šest let po spáchání tohoto trestného činu uznal Vrchní soud tři obviněné vinnými z rasisticky motivované vraždy a pokusu vraždy. Jaroslav Churáček dostal 8 let a 3 měsíce, Zdeněk Habich 7,5 roku a Martin Pomije 6,5 roku. Čtvrtý obžalovaný Milan Brat byl v roce 2000 osvobozen. 
Analýza zpracovaná Annou Šabatovou, Jiřím Homoláčem, Kamilou Karhanovou, „Je trestné topit Roma?“, posuzuje roli medií v celé kauze a do jaké míry vědomě (nevědomě) přehlížela rasově motivovaný čin nebo sama použila stereotypní a z počátku hlavně zlehčující tón podávání informací.
Fakt, že uplynulo téměř deset let od této tragédie, není důvod považovat tuto analýzu za zbytečnou nebo, že jsme se už dostatečně poučili. O opaku často píše Jan Čulík, šéfredaktor Britských Listů, ve svých článcích nebo Milan Valach, rovněž píšící pro BL.

Češi se neradi mění, dokonce se ani nechtějí v tomto ohledu změnit. Z osobní zkušenosti vím, že někteří možnost říkat rasistické/stereotypní/xenofobní/urážející výroky považují za známku „svobody slova“, tudíž za něco, o co se nechtějí nechat připravit. 

(text v PDF)
(Prezentace násilné smrti Tibora Danihela v českém tisku)
Anna Šabatová, Jiří Homoláč, Kamila Karhanová
Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)