"Dvojí tvář islámské charity" Ondřej Beránek a Pavel Ťupek (CDK, 2008)
Povinné poskytování almužny je jedním z pěti pilířů islámu, který muslimům přikazuje, aby odevzdávali část svého zisku ve prospěch potřebných. Islámské charitativní organizace tímto způsobem ročně získávají nemalé prostředky, které jsou věnovány na užitečné humanitární, sociální, vzdělávací, zdravotnické a kulturní projekty.

Tyto organizace však mávají také značný mobilizační potenciál a v některých případech představují organizační zdroje radikálních skupin, což lze dokumentovat na příkladech Hamásu či Hizballáhu. Předmětem této knihy nejsou legitimní organizace, které se věnují výhradně skutečné charitativní činnosti, nýbrž právě ty, které buď přímo poskytly finance islámským radikálům, nebo nedokázaly zabránit zneužití prostředků k teroristickým účelům.


................................
Název: Dvojí tvář islámské charity
Autor: Ondřej Beránek a Pavel Ťupek
Vydavatelství: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
Rok vydání: 2008 (1. vydání)
Počet stran: 220
................................:: OBSAH ::

Úvod

I. ČÁST: TEORIE A MINULOST

Podoby charity v monoteistických náboženstvích

Judaismus
Křesťanství
Charitativní dávání v proměnách

Dobročinnost v islámu: sadaqa, zakát, waqf

Sadaqa a její podoby: zakát
Kdo, komu a kolik?
Sadaqa a její podoby: sadaqat at-tatawwu´
Sadaqa a její podoby: waqf

Islámská charita ve středověku

Waqfy na cestě staletími
Almužny pro svatá města a legitimizaci moci
Almužny na džihád a vzdělávání sirotků
Almužny pro mytiky a učence
Od nemocnic k márnicím
Muslimky a charita
Islámská charita: Půjčka za oplátku

Zakát v soudobých teoriích islámské ekonomie

Svatá trojice islámské ekonomie
Islámští ekonomové a jejich "ideální" model
Zastánci zakátu: od ekonomů k islamistům
Kritika islámské ekonomie a příchod nové éry

2.ČÁST: CHARITA VE SLUŽBÁCH DŽIHÁDU A DA´WY

Islámské charity a válka proti terorismu
Bushova administrativa a křesťanské charity

Saúdská Arábie
Formování podob saúdské charity
Nejvýznamější saúdské organizace
Snaha o nápravu
Banky a hawála
Případ Mahfúz

Al-Qá´ida a afghánské začátky
Afghánistán a zlatá horečka džihádistů
Finanční síť

Východní Afrika

Balkán
Islamisté a "humanitární" balíčky Balkánu

Jihovýchodní Asie

Hamás, Muslimské bratrstvo a charitativní organizace v Palestině
Počátky Muslimského bratrstva a rozpad ideologie
Hamás a Muslimské bratrstvo
Zahraniční zdroje Hamásu
Charitativní a neziskové organizace podporující Hamás: USA
Charitativní a neziskové organizace podporující Hamás: Evropa

Hizballáh, Írán a bojándy

Severní Amerika

Západní Evropa
Německo
Velká Británie

Závěr

Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

"Kolonialismus a jeho vliv na africkou společnost a kulturu" Ngugi Wa Thiong´o (1986)

Film Mladý Ahmed aneb my z vás už toho teroristu uděláme (úvaha nad filmem a recenzí vltavského pořadu Reflexe:Film!)

"...každý černoch narozený v této zemi (...) nemá cenu ani špinavé cesty, po které chodí." James Baldwin (1963)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)