"Emoční inteligence" Marc A. Pletzer (2009, GRADA)

Chtěli byste umět lépe "číst" druhé lidi? Výborně vycházet s kolegy, partnerem, přáteli i dětmi? S jistotou zvládat konflikty v práci i osobním životě? Emoční inteligence se na škole neučí, přesto je pro spokojený a úspěšný život velice důležitá. Tato knížka vám pomůže výrazně rozvinout emoční a pozorovací schopnosti. Dozvíte se, jak si uvědomovat sebe sama, jak zacházet se strachem a obavami, ale také jak navazovat kontakty a lépe komunikovat s ostatními. Odhalíte své silné a slabé stránky a dočtete se, jak s nimi nakládat. Konkrétní cvičení, řada příkladů a mnoho dalších informací vám pomůžou, abyste se snáze vypořádali s vlastními pocity i s projevy emocí ostatních a uměli o nich komunikovat. Natrénujte si právě ty schopnosti, které jsou nezbytné pro profesní úspěch a naplněný osobní život. Naučte se nakládat s dobrými i špatnými pocity. Rozvíjejte svoji osobní svobodu!

(text vydavatel)

Název: Emoční inteligence: Jak ji rozvíjet a využívat
Autor: Marc A. Pletzer
Počet stran: 176 stran
Datum vydání: 2009
Vydavatelství: GRADA

O autorovi

Marc A. Pletzer
Autor působí jako trenér v oboru komunikace a neurolingvistického programování. Svým konceptem fresh-academy poskytuje podporu jednotlivcům, týmům i manažerům na jejich cestě k osobní i profesní proměně. Více než dvacet let se věnuje také žurnalistice a publikační činnosti.:: obsahu ::


 Předmluva k českému vydání 9
 Předmluva 11
 O autorovi 12
 Výprava do světa emocí 13
 Emoční inteligence a ekonomika 15
 Jádro emoční inteligence 15
 Vnímejte pocity 16
 Za úspěchem přes pocity 16
 Cíl této knihy 17
 Strach 17
 Televize dráždí hormony 18
 Také časová tíseň působí destruktivně 19
 Zaměřte se na své šance 19
 Zpracujte svá emoční traumata 20
 Co mi dělá dobře a co mi ubližuje 21
 Profitujte z pokroku 21
 Kdo vyvolává vaše pocity?22
 Jak funguje učení 22
 Nevědomá kompetence znamená automatickou reakci 22
 Stopněte automatismy 23
 Zázrak vnímání 24
 Změňte své neuronové vazby 25
 Přepněte všechny smysly na příjem 26
 Prozření na začátku proměny 27
 Přeberte zodpovědnost 27

 1.Jakou máte emoční inteligenci? 29
 Poznejte, jaké máte EQ 30
 Vzory 34
 Vzpomeňte si na své pocity! 35
 Vaše zásady utvářejí váš život 36
 Myslí za vás hlava, nebo břicho?38
 Vnímejte své tělesné reakce 40
 Jaký to byl pocit? 40
 Pocity jsou barometrem vašich myšlenek 42
 Zákon rezonance 44
 Nakolik jste empatičtí? 47
 Být nezávislý na druhých 48
 Berte druhé takové, jací jsou 51
 Propracujte si slovník pocitů 51
 Hodnoty a pocity 53
 Vnímejte vlastní proměnu 56

 2. Buďte sebevědomí 59
 Poznání a nalezení sebe sama 60
 Cíle jsou předpokladem sebevědomí62
 Optimální plánování cílů 63
 Jak sdělovat vlastní cíle druhým 64
 Cíle a jejich důsledky 64
 Se změnami začněte u sebe 66
 Vnitřní obrazy a reálné cíle 67
 Strachu se můžete rychle zbavit 68
 Opusťte svoji komfortní zónu! 69
 Zapojování druhých 70
 Negativní myšlenky registrujte, pozitivní aktivujte 71
 Vnitřní hlas 73
 Manipulace s pocity 75
 Potřeby jsou spojené s pocity 76
 Pocit je rozhodující 77

 3. Vaše správná motivace 79
 Cíle působí jako motivační faktor 80
 Osobní konzultace 81
 Intuitivní, nebo vědomá rozhodnutí?83
 Slabá vůle a další nástrahy 84
 Pracujte se svou intuicí 87
 Jak se umět pro něco nadchnout 89
 Přesvědčte druhé 95

 4. Plánujte smysluplně 99
 Stresové faktory 100
 Pozitivní, nebo negativní stres? 102
 Prolomte stres 104
 Uvolněte se, ať ožijí vaše myšlenky 106
 Já versus druzí 108
 Osobní disciplína - cesta ke spokojenosti 109
 Jak přemoci strach? Zkuste běžné situace chápat jinak 111

 5. Trénujte své sociální schopnosti 117
 Sociální život v anonymní společnosti 118
 Komunikujte, pak přijde zpětná vazba 119
 Jak funguje komunikace? 121
 Navazování kontaktů 123
 Budování vztahů - žádný problém 126
 Perspektiva sdělení - já, nebo ty? 129
 Řekněte přesně to, co chcete 130
 Precizní komunikace 131
 Vnímejte druhé 132
 Zůstaňte v kontaktu 134
 Sítě a internet 136
 Buďte otevření 137

 6. Komunikujte profesionálně 139
 Rozšiřujte si slovní zásobu 140
 Pocity, ne stavy 141
 Řeč těla působí dlouhodobě 141
 Tělo říká pravdu 142
 Zapomeňte na staré zásady 144
 Užitečné komunikační triky 145
 Bojovný přístup nepomůže 146
 Změňte východisko 147
 Zaobalený nesouhlas 147
 Rostoucí potřeba zpětné vazby 148
 Nezapomínejte na svůj cíl ani při konfliktu 149
 Nechte druhé, ať se vypovídají 149
 Řekněte to jasně 150
 Tiché porozumění je důkazem sounáležitosti 151
 Co dělat při mobbingu? 152
 Otevřenost v komunikaci 154

 7. Empatie aneb Královská disciplína 157
 S druhými chceme sdílet radost i bolest 158
 Senzibilita je základním předpokladem 159
 Láska a empatie 159
 Záleží i na kultuře dané společnosti 160
 Empatie znamená přenos pocitu 161
 Empatie v konfliktní situaci 164
 Vžívejte se do druhých opravdově 165
 Společné řešení problémů 165
 Vyjadřujte lásku a uznání 166
 Jiné vědomí a změna stavu 167
 Hrdina, žalobce a oběť 168
 Změna strategie není řešením 169
 Cesta z krize 170
 Zaměřte se na špatné strategie 171
 Prospěch z empatie 172
 Ubraňte si svobodu 173
 Rovnocenné postavení mužů a žen - také v případě pocitů 173
 Rozvoj empatie u dětí 174
 Žijte si svůj vlastní život 175
 Žijete v emočním blahobytu? 175

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)