"Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností" Ondřej Beránek (Volvox Globator, 2007)

Publikace českého arabisty zkoumá vývoj a hlavní rysy Saúdské Arábie na přelomu tisíciletí. Autor umisťuje dynamiku saúdského státu do širšího politického kontextu a vysvětluje ji prostřednictvím faktorů, které mají klíčový vliv na současnou podobu země a její budoucí vývoj. Zaměřuje se zejména na saúdskou domácí politiku a zahraniční vztahy v období po válce v Zálivu v letech 1990–1991. 


Rozebírá vývoj panovnické rodiny, život a učení Muhammada ibn Abd al-Wahhába i současnou pozici jeho salafíjských dědiců ve společnosti. Nezapomíná ani na saúdskoarabskou domácí opozici, jež vážně ohrožuje stabilitu země, a popisuje její různé formy od sunnitského politického aktivismu, liberálního kriticismu, šíitské a kmenové opozice až po militantní džihádistické ideologie, jejichž nejznámější tváří je Usáma ibn Ládin. 

V neposlední řadě se zabývá i vztahy Saúdské Arábie s jejím tradičním strategickým spojencem Spojenými státy a rozebírá dopady, jaké na toto spojenectví měly události z 11. září. 

Další knihy Ondřeje Beránka:


"Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti: život a dílo zakladatele islamologie" Ondřej Beránek

"Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie" Ibn Rušd (Academia, 2012)

"Dvojí tvář islámské charity" Ondřej Beránek a Pavel Ťupek (CDK, 2008)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Saúdská Arábie mezi tradicemi a moderností
Autor: Ondřej Beránek 
Vydavatelství: Volvox Globator
Rok vydání: 2007
Počet stran: 160
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Obsah

Úvod

I. 
Vládnoucí rodina a pilíře moci
Dějiny vládnoucí rodiny 
Nástupnictví 
Salafíjská ideologie 
Život a učení Muhammada ibn CAbd al-Wahhába 
Ulamá' a soudobé podoby salafíje
Ropa
Ozbrojené síly

II.
Opozice a její vývoj po válce v Zálivu
Sunnitský politický aktivismus
Hnutí as-Sahwa 'l-islámíja 
Londýnské organizace
Militantní džihádistíckć organizace
Vlna násilností v letech 2003-2005
Liberální reformní hnutí
Šíitská Opozice 
Regionální a kmenová opozice

III. 
Zahraniční vztahy
USA
Írán
Irák
Státz Arabského poloostrova
Jemen
Rusko
Čína

IV.
Reformy - svár tradic s moderností
Vzdělání
Ekonomika
Politická kultura


Závěr
Poznámky

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí