"Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě" Mansoor Maitah (Wolters Kluwer, 2010)

Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje význam ropy jako suroviny předurčující jejich vnitřní ekonomický rozvoj i postavení v mezinárodních ekonomických vztazích.
 


Rovněž zdůrazňuje nutnost alternativních přístupů ke studiu politické kultury islámu a Blízkého východu. Zhodnocuje míru dodržování islámských doktrín a tradic, analyzuje je z hlediska ekonomického, hledá v nich návody a směrnice ke způsobu vládnutí v islámských zemích. Věnuje se pojmu sekularizace a polemizuje, zda islám představuje skutečnou alternativu k sekularizovaným systémům západních společností a zda může dojít k oddělení náboženských struktur od státní moci. V této souvislosti charakterizuje uspořádání arabské společnosti, chování jejích členů, arabskou identitu a loajalitu.

Odpověď na otázku, zda islám respektuje lidská práva, hledá v analýze islámského pojetí práv jednotlivce a dodržování lidských práv v zemích s převážně muslimským obyvatelstvem a identifikuje další faktory, které ovlivňují politické rozhodování. V závěrečné kapitole uvádí příklad Jordánska, kde na rozdíl od jiných muslimských zemí spolupracují sekulární a nábožensky orientované složky vcelku bezproblémově i v podmínkách sílícího vlivu Muslimského bratrstva, což je jev do značné míry výjimečný. 

Kniha je určena odborníkům a zájemcům o makroekonomii z řad vysokoškolských pedagogů i studentů, jež se zabývají studiem islámských zemí a oblastí Blízkého východu.

(text vydavatel)

Biografie autora ZDE

Ukázka z knihy ZDE


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Politická a ekonomická kultura islámu na Blízkém východě
Autor: Doc. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. (*1962)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2010
Počet stran: 210
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::

Úvod
2 Islám a politická kultura
2.1 Politická kultura a rozvoj
2.2 Islám a politické teorie
2.3 Výzkum politické kultury v muslimských zemích
2.4 Islám: tradice, nebo moderna

3 Islámská koncepce státu
3.1 Základní zdroje islámu
3.2 Islámské právo -šarí´a
3.3 Dějiny islámského vládnutí
3.4 Ekonomické rozměry islámského státu
3.5 Islámské finančnictví
3.6 Islám a demokracie
3.7 Moderní autority politického islámu
3.7.1 Sajjid Qutb
3.7.2 Mawlana Mawdúdí
3.7.3 Mohammad Iqbal
3.8 Mnohotvárnost politického islámu

4 Sekularizace
4.1 Islám a sekularizace
4.2 Způsoby nazírání na sekularizaci
4.3 Funkcionální diferenciace v islámském prostředí

5 Tradiční uspořádání arabské společnosti a politika
5.1 Arabská společnost
5.2 Charakteristické rysy politického chování v arabské společnosti. . .
5.3 Kmenově-náboženská loajalita a krize národního státu

6 Islám a svoboda jedince
6.1 Šarí´a a lidská práva
6.1.1 Postavení ženy podle islámských zdrojů
6.1.2 Náboženské menšiny a nevěřící ve zdrojích islámu
6.1.3 Tělesné tresty ve zdrojích islámu
6.2 Kulturní relativismus a lidská práva
6.3 Studium lidských práv
6.4 Islám a lidská práva: současný stav

7 Politický islám a současné režimy Blízkého východu
7.1 Oživení politického islámu
7.2 Typy vztahů mezi islámem a politikou v zemích Blízkého východu .
7.3 Faktory ovlivňující vztah mezi politickým islámem a vládnoucím režimem
7.3.1 Kolonialismus, mezinárodní konflikty a vynucená sekularizace
7.3.2 Síla režimu
7.3.3 Strategie režimu vůči politickému islámu
7.3.4 Síla a ideologická orientace islamistických hnutí
7.3.5 Důvěryhodnost režimu ve vztahu k islámu
7.3.6 Stav ekonomiky v zemi
7.3.7 Sociální rozpory (cleavages)
7.3.8 Sociální mobilita a demografický faktor
7.3.9 Existence menšinových náboženských skupin
7.4 Mezinárodní vlivy na demokratizaci v arabských zemích
7.5 Měření vlivu; islámu na politické režimy

Vliv islámu na politickou kulturu Jordánska
8.1 Islám - státní náboženství
8.2 Růst politického islámu jako opoziční síly
8.3 Islámská opozice
8.4 Tribalismus - páteř jordánského režimu
8.5 Ekonomická krize - iniciátor demokratizačních procesů
8.6 Zárodky demokratizace
8.7 Vláda a média
8.8 Profesní svazy v roli opozice
8.9 Sociální rozpory (cleavages)
8.10 Vnější vlivy a demokratizace
8.11 Síla režimu
8.12 Dílčí závěry

9 Závěr
Abstract
Použitá literatura
Slovník arabských pojmů a výrazů

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)