"Syn černého lidu" Richard Wright (Praha 1947)Richard Wright je dnes již světoznámým americkým černošským spisovatelem a nositelem Springarovy medaile. Jeho román "Syn černého lidu" byl vybrán za nejlepší knihu pro literární klub Book of the month Club a rovněž zdramatizován a hrán s velkým úspěchem dlouhou dobu na Broadwayi v NYC.Dramatickým slohem autor líčí vzrušující a zneklidňující příběh černošského chlapce a čerpá látku částečně ze skutečných událostí. Autor dává čtenáři nejen napínavé čtení, ale dotýká se s takovou otevřeností a pronikavostí sociálních otázek a hlavně problému rasového, že mu umožňuje do nich hluboce nahlédnout.

Chicagská černošská čtvrť Black Belt, rozhraní dvou světů v jediné zemi, černého a bílého, kde v ubohosti vyrůstá tento chlapec, zatím co se před ním rozkládají ohromná bohatství a nesmírné možnosti jeho šťastnějších, bílých spoluobčanů, tvoří rámec tohoto románu.

Touha po skutečném životě, brděna vědomím strachu, pocitem méněcennosti a z ní prýštící nenávisti, po předcích zděděné primitivní divošské pudy, smíšené s prvky civilizačními, tvoří hybnou sílu jeho života a činů, často bez přihlédnutí k psychologickému stavu hrdiny, jinak nepochopitelných. Je to symbolický román neobvyklé síly a dějovosti, v němž ústy hrdiny promlouvá slovy jeho lid k ostatnímu světu.
********************************
Název: Syn černého lidu
Originální název: Native Son (New York: Harper, 1941)
Autor: Richard Wright (1908-1960)
Překlad: G.Černý
Doslov: A. Humplík
Grafická úprava knihy: Z.Rossmann
Vydavatelství: Praha, Horizont
Rok vydání: 1947
Počet stran: 360 s. 

********************************

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)