"Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu" Mansoor Maitah (Wolters Kluwer, 2010)

Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje význam ropy jako suroviny předurčující jejich vnitřní ekonomický rozvoj i postavení v mezinárodních ekonomických vztazích. Kniha je určena odborníkům a zájemcům o makroekonomii z řad vysokoškolských pedagogů i studentů, jež se zabývají studiem islámských zemí a oblastí Blízkého východu.
Kniha je určena odborníkům a zájemcům o makroekonomii z řad vysokoškolských pedagogů i studentů, jež se zabývají studiem islámských zemí a oblastí Blízkého východu.


(text vydavatel)

Biografie autora ZDE

Ukázka z knihy ZDE

................................
Název: Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu
Autor: Doc. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. (*1962)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2010
Počet stran: 158

................................


:: OBSAH ::

1 Islámská ekonomika
1.1 Islámská koncepce státu
1.2 Základní zdroje islámu
1.3 Islámské právo - šarí´a
1.4 Ekonomické rozměry islámského státu

2 Monetární politika a islámské finančnictví v zemích Blízkého východu . ..
2.1 Islámské nazírání na monetární politiku
2.2 Islámské finančnictví
2.2.1 Zákaz úroku
2.2.2 Způsoby islámského financování
2.3 Bankovní systém
2.4 Primární a sekundární trhy
2.4.1 Primární trhy
2.4.2 Sekundární trhy
2.5 Monetární politika a centrální bankovnictví
2.6 Závěry k monetární politice v islámské ekonomice
2.7 Rostoucí vliv islámského finančnictví
2.7.1 Alternativy firemních a státních dluhopisů
2.7.2 Alternativní nástroje investic
2.7.3 Alternativy pojištění
2.8 Zeměpisné rozložení islámských financí
2.8.1 Islámské finančnictví v zemích Zálivu (GCC)
2.8.2 Islámské finančnictví v Asii
2.8.3 Islámské finančnictví v arabských zemích kromě zemí Zálivu ..
2.8.4 Islámské finančnictví v Evropské unii a na Západě
2.9 Závěry

3 Fiskální politika v zemích vyvážejících ropu
3.1 Úvod
3.2 Ekonomická výkonnost a růst reálného HDP
3.3 Zvláštnost ekonomického růstu zemí vyvážejících ropu
3.4 Stav běžných účtů
3.5 Inflace
3.6 Fiskální výkonnost
3.6.1 Poměr státních výdajů k HDP
3.6.2 Příjmy státního rozpočtu a poměr veřejného dluhu k HDP
3.6.3 Dlouhodobé problémy: mezigenerační spravedlnost a fiskální udržitelnost
3.6.4 Krátkodobé problémy: makroekonomické řízení a fiskální plánování
3.6.5 Úkoly politiky v současné době
3.7 Fiskální politika a reálná ekonomika
3.7.1 Fiskální expanze v zemích vyvážejících ropu
3.7.2 Odezvy na klesající ceny ropy a globální hospodářský útlum ..
3.8 Fiskální politika a inflace
3.8.1 Inflační tlaky v důsledku ekonomické expanze
3.8.2 Omezení měnové politiky v boji proti inflaci
3.8.3 Protichůdnost krátkodobých a dlouhodobých cílů fiskální politiky

3.9 Alokace příjmů z ropy
3.10 Výdaje související s vývojovými potřebami
3.11 Globální nerovnováha a přeměna výnosů z ropy
3.12 Konvergence konfliktů mezi protichůdnými fiskálními cíli
3.13 Reforma veřejných výdajů
3.14 Optimalizace zavádění veřejných výdajů
3.15 Zpřísnění měnové politiky
3.16 Reakce institucí
3.16.1 Konzervativní odhady cen ropy při vytváření rozpočtu
3.16.2 Ropné stabilizační a spořící fondy
3.16.3 Fiskální pravidla
3.17 Závěry

4 Ropné ekonomiky Blízkého východu a globalizace
4.1 Ropné země Blízkého východu
4.2 Integrace zemí GCC do světové ekonomiky
4.3 Závěry

5 Analýza zahraničního obchodu v ropné ekonomice - Libye ..
5.1 Úvod
5.2 Vývoj vývozu
5.2.1 Komoditní struktura vývozu
5.2.2 Teritoriální struktura vývozu
5.3 Vývoj dovozu
5.3.1 Komoditní struktura dovozu
5.3.2 Teritoriální struktura dovozu
5.4 Postavení zahraničního obchodu v Libyi
5.5 Závěry

6 Ropa a její makroekonomická úloha v arabské ekonomice
6.1 Úvod
6.2 Role ropného sektoru v arabských ekonomikách
6.3 Přínos těžby ropy pro rozvoj arabských ekonomik
6.4 Budoucí role ropného sektoru v arabských ekonomikách
6.5 Příležitosti a výzvy nového ropného rozmachu
6.6 Závěry

7 Finanční krize a její dopady na arabské ekonomiky
7.1 Úvod
7.2 Finanční trhy
7.3 Ropa
7.4 Zahraniční aktiva arabských investorů
7.5 Cestovní ruch
7.6 Transfery pracovníků v zahraničí
7.7 Dopady krize na hospodářskou výkonnost
7.7.1 Ekonomický růst
7.7.2 Nezaměstnanost
7.7.3 Inflace
7.8 Závěry

8 Závěr

Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)