„Černá Odyssea: Osudy černého lidu Ameriky“ Roi Ottley (Práce, 1951)"Právem by bylo možné nazvat tuto knihu "Dobrodružství černocha v Americe", neboť se v ní podrobně líčí jeho životní osudy v této zemi od roku 1619 ro roku 1945. je to reportáž a proto nikoli ortodoxní historie, i když jsem se věrně držel historický faktů. Poněvadž by však holá fakta sama nestačila věrně zobrazit prostředí a poměry, v nichž černoch žil a dosud žije, přidal jsem spodní a vrchní tóny, aby zazněl plný akord. Je tedy tato kniha vystavěna na příbězích a osudech jednotlivých osobností, ale jen potud, pokud osvětlují ony široce pojaté hospodářské a sociální podmínky, které utvářely osobnost černého člověka. Ale v podstatě mi jde o černošskou masu, jejíž cesta za demokracii, plní zklamání a beznaděje, by měla býti předmětem živého zájmu bílé Ameriky - oné Ameriky, která by ráda získala morální vůdcovství nad celým světem.První písemný záznam o černochu nepochází od něho nýbrž od bělocha. A také problémy, na něž jsem při líčení jeho osudů narazil, byly rozmanité a mnohdy neobyčejné. Černochovy sny, jeho služby a jeho postavení, vyjádřené jeho vlastními slovy a s jeho vlastního hlediska, zůstávají uzavřeny v nenapsané knize jeho života. Nicméně s pomocí osobních a obchodních dopisů, závětí, deníků, životopisů a cestopisů a ze závěrů, k nimž jsem dospěl studiem činů, jimiž se černí projevili, i zákonů, vydaných k omezování jejich  svobody, se mi podařilo oživit jejich osudy z prvních let jejich pobytu v Severní Americe.
Vypravování černochů o jejich osudech, která sbírali lidé, bojující za osvobození černých otroků, zaváněly mnohdy propagandou. A tak jsem byl nucen, měl-li jsem se dozvědět, jak to tehdy opravdu vypadalo, vyburcovat starší černochy a bývalé otroky, aby oživili své vzpomínky. Tímto způsobem jsem získal mnoho cenných zpráv.


Doba současná, za jejíž počátek jsem libovolně označil rok 1900, ožívá před námi na základě hovorů s černochy, a s těmi bělochy, kteří bývali a ještě dnes jsou s černochy v úzkém aktivním styku. Od tohoto údobí nemáme stále ještě dostatečný odstup. Na otázku, jak přesně bylo vše zachyceno a zhodnoceno, dá odpověď toliko budoucnost."
 

(Text je převzat z úvodu knihy, autor Roi Ottley, prosinec 1947)
 

Kniha obsahuje předmluvu k českému vydání, jejíž tón je silně poplatný čerstvě zvolenému režimu (únor, 1948). Část předmluvy byla použita pro anotaci a je možné si ji přečíst na stránkách Národní knihovny ČR (odkaz zde). Jelikož se ale jedná o překlad, tehdejší propagandy se do textu více nedostalo a kniha je zajímavou vypovědí o postavení amerických černochů od vzniku otroctví (1619) do první poloviny 20. století.


O autorovi:

 
Vincent Lushington "Roi" Ottley
 

Narozen 2.8.1906 v New York City
 

1926: Vystudoval textilní průmyslovou školu
 

1926-1927: Získává stipendium jako atlet na Univerzitě St. Bonaventure (Allegany, New York)
 

1928: Přestoupil na Univerzitu v Michiganu, kde se pokouší o kariéru novináře
 

1929: Opouští Univerzitu v Michiganu a krátce navštěvuje právnickou školu St. John v Brooklynu
 

1932:  začíná na částečný úvazek psát krátké sloupky do černošského deníku The Amsterdam News
 

1937: Stává se sportovním a kulturním redaktorem v The Amsterdam News
 

1943: Vydává svou první knihu "New World A-Coming", kniha se stává bestsellerem a získává několik cen (Life in America prize, Ainsworth Award, Peabody Award a Ainsworth Award). Ottley se v knize snaží popsat, "jaké to je žít jako černoch a jak černoši nahlíží na svou minulost a budoucnost"
 

1944: Odjíždí do Evropy, kde se stává válečným zpravodajem pro noviny PM, Liberty Magazine a Pittsburgh Courier.
 

1946: Po několika letém pobytu v Evropě, severní Africe a Středním východě se vrací do New Yorku
 

1948: vydává Black Odyssey
 

1953: Píše články pro Chicago Tribune, Chicago Defender a Ebony Magazine
 

1960: 1. října umírá na infarkt
 

Ačkoli během své kariéry na vlastní kůži poznal rasismus a předsudky, nikdy neztratil víru v sebe sama a své poselství. Kvůli Ottleyho schopnostem zprostředkovávat zprávy o rasových vztazích nestranně, byl velmi ceněn jak mezi černochy, tak i bělochy. Při zpětném pohledu na svou kariéru jako černošského novináře, který se jednak s rasismem střetává, ale také o něm i píše, Ottley říká: "Někdy, naprosto otřesen rasistickým chováním, musel jsem si sednout a při psaní bezprostředních zážitků nechat vychladnout hlavu. Pak jsem si ale naštěstí uvědomil, že toto není ideální směr, příběh musí vyprávět fakta, ne emoce"
 

zdroj: Roi Ottley Collection St. Bonaventure University%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: „Černá Odyssea: Osudy černého lidu Ameriky“
Anglický originál: „Black Odyssey -The Story of the Negro in America“ (1948)
Autor: Roi Ottley
Překlad: Vladimír Vařecha
Vydavatelství: Praha, Práce
Edice: Tvář století; Sv. 24
Rok vydání: 1951
Počet stran: 422
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví" (eds.) Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek (FF UK, 2020)

Aleksandr Dugin - kritik Západu a liberalismu