"Muslimští migranti a český sekulární stát" Eva Pavlíková (Pavel Mervart, 2012)Kniha, kterou čtenářům předkládáme, je věnována různým aspektům života muslimů v České republice. Značná část textu se opírá o výzkumná zjištění z rozhovorů s muslimskými příchozími z mnoha různých zemí. Autorka zkoumala, co se podle jejich vlastních slov v jejich identitě migrací posílilo a co se pro ně naopak ukázalo jako nepotřebné. 


Součástí knihy jsou i informace o muslimské komunitě v ČR, o společných aktivitách muslimů, a o tom do jaké míry se u nás stýkají či nestýkají různé muslimské „světy“. Kniha je psána čtivým úsporným jazykem. Čtenář v ní nalezne i přímé citáty z rozhovorů, které autorka s muslimy žijícími v ČR vedla. Knihu doplňuje slovníček méně známých výrazů.
 

První kapitola seznamuje čtenáře s potížemi, které mohou mít migranti po příchodu do ČR, týkající se bydlení, práce, jednání s úřady atd. Věnuje se situaci těch muslimských migrantů, kteří byli nuceni ze svých domovů uprchnout a v ČR požádali o azyl.
 

Druhá kapitola seznamuje názory a postoje muslimských migrantů k českému státu, který se politicky, kulturně i jinak často velice liší od zemí původu. Uvádí, v čem je jiné zřízení pro migranty pozitivním překvapením, a co naopak vidí pro ČR jako problém či negativní jev. Jsou zde také zkušenosti muslimů s rasismem a xenofobií, zkušenosti s českým školstvím apod. Zakončena je požadavkem na oficiální uznání muslimské komunity státem, tak jako je to u ostatních náboženství v ČR, a zamyšlení nad potřebou dialogu se státem.
 

Třetí kapitola je pro českou populaci nejpřitažlivější, protože obsahuje informace o tom, jak nás vidí druzí. Jak vidí českou společnost v její struktuře a fungování, jak vidí české obyvatele jako jednotlivce a také jejich časté charakterové rysy. Větší prostor jsme věnovali muslimům nejobtížněji pochopitelné „vlastnosti“ české společnosti, a tou je rozšířený ateismus, a tedy úskalí života ve společnosti bez Boha. Kapitola je zakončena zamyšlením nad možnou spoluprací mezi muslimy z různých zemí původu a českou populací.
 

Čtvrtá kapitola je věnována zdejší orthopraxi muslimů, tomu, jak ji muslimové změnili buď pod tlakem odlišných náboženských podmínek, či ze své vlastní vůle.
V poslední kapitole necháváme migranty promlouvat o tom, co je nejvíce pozitivně a negativně překvapilo na životě v ČR. Dále o tom, co jejich a českou kulturu spojuje, co z nové kultury převzali do svých životů a co by považovali za přínosné předat ze své kultury té naší.
 

V závěrečné kapitole necháváme také promluvit několik muslimů, kteří se při našich rozhovorech obecněji zamysleli nad islámem a jeho budoucností a směřováním ve světě, nad situací muslimské komunity v ČR, stejně jako nad náboženstvím a schopností žít v multináboženském a multikulturním prostředí.
 

(textu byl převzat z úvodu, autor Eva Pavlíková)
 


O autorce: Eva Pavlíková
vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti se v oboru zabývala například bezpečnostní problematikou a stárnutím populace. V současnosti se věnuje především migraci a sociálnímu začleňování. Od roku 2004 pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro studium migrace na KTF UK. Má zkušenosti s prací ve státní správě, soukromém i neziskovém sektoru. Eva Pavlíková je vdaná a má tři děti.………………………………………………………
Název: Muslimští migranti a český sekulární stát
Autor: Eva Pavlíková
Vydavatelství: Červený Kostelec: Pavel Mervart
Rok vydání: 2012
Počet stran: 123 s.

………………………………………………………

:: OBSAH ::

ÚVOD
Terminologické nejasnosti
Výzkumná zjištění
K formě knihy
O obsahu knihy
Metoda výzkumu

Kapitola 1
Sociální a životní situace migrantů, začátky c ČR
 

Kapitola 2
Vztah zde žijících muslimů k českému liberálnímu státu
 

Kapitola 3
Hodnocení české společnosti a českého státu
 

Kapitola 4
Víra a její realizace v zemi, jako je ČR
 

Kapitola 5
Kulturní a náboženské rozdíly a podobnosti
 

Závěr
Résumé

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)