Muhammad Kurd ´Alí o Evropě

"Poznal jsem, že evropské národy nemají o Orientu, islámu ani Arabech žádné skutečné znalosti. Jediní lidé, kteří vědí, jsou orientalisté, ale těch je málo. (...) Orientalisté začali vydávat knihy o Arabech a islámu (...) a pečlivě je katalogizovat tak, aby byly užitečné vědcům (...) My jsme se díky naší arabské nátuře dopouštěli chyb a omylů, zatímco oni, byť to jsou cizinci, si dali ohromně záležet a odvedli skvělou práci. 

My byli plní vychloubačnosti, zatímco oni byli skromní (...) Evropští učenci, dokonce i ve Finsku, Švédsku a Norsku, dbají o náš jazyk (...) Nemálo také pomohli šíření naší kultury a věd, zatímco my spíme (...), jako by se nás tato záležitost vůbec netýkala. (...) Rovněž se zdá, se nám nedaří napodobovat jejich myšlenky, aktivity, lásku k řádu a organizační schopnosti. Naší hlavní ambicí je rychle zbohatnout, a jakmile se nám to podaří, o nic jiného se už nestaráme."

Těmito slovy popsal Muhammad Kurd ´Alí ve své knize "
al-Mudhakkirat" (Vol. I., 1948) zážitky z návštěvy Evropy. 


Text přeložil a jako citaci použil Ondřej Beránek ve své knize 


"Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti: život a dílo zakladatele islamologie"
Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Annou Oravcovou o hnutí Zulu Nation a obvinění Afrika Bambaaty ze sexuálního zneužívání teenagerů (20. 6. 2016)

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbál (Iqbal Academy Pakistan, 2003)