Muhammad Kurd ´Alí o Evropě

"Poznal jsem, že evropské národy nemají o Orientu, islámu ani Arabech žádné skutečné znalosti. Jediní lidé, kteří vědí, jsou orientalisté, ale těch je málo. (...) Orientalisté začali vydávat knihy o Arabech a islámu (...) a pečlivě je katalogizovat tak, aby byly užitečné vědcům (...) My jsme se díky naší arabské nátuře dopouštěli chyb a omylů, zatímco oni, byť to jsou cizinci, si dali ohromně záležet a odvedli skvělou práci. 

My byli plní vychloubačnosti, zatímco oni byli skromní (...) Evropští učenci, dokonce i ve Finsku, Švédsku a Norsku, dbají o náš jazyk (...) Nemálo také pomohli šíření naší kultury a věd, zatímco my spíme (...), jako by se nás tato záležitost vůbec netýkala. (...) Rovněž se zdá, se nám nedaří napodobovat jejich myšlenky, aktivity, lásku k řádu a organizační schopnosti. Naší hlavní ambicí je rychle zbohatnout, a jakmile se nám to podaří, o nic jiného se už nestaráme."

Těmito slovy popsal Muhammad Kurd ´Alí ve své knize "
al-Mudhakkirat" (Vol. I., 1948) zážitky z návštěvy Evropy. 


Text přeložil a jako citaci použil Ondřej Beránek ve své knize 


"Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti: život a dílo zakladatele islamologie"
Populární příspěvky z tohoto blogu

"...skrývali jsme se před životem jako zloději" Toni Morrison

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

"Ghazálího výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii" Abú Hámid al-Ghazálí (Academia, 2012)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Korán" Ignác Veselý (Praha, 1913)