"Islám v médiích" Lucie Sedláčková (Nakladatelství Bor, 2010)
Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006.

Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

(text je převzat z přebalu knihy)

****************************
Název: Islám v médiích: Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES XII/2010
Autoři: Lucie Sedláčková
Vydavatelství: Nakladatelství Bor
Rok vydání: 2010
Počet stran: 123

****************************
:: OBSAH ::


ÚVOD

1. METODOLOGICKÝ RÁMEC

a) Počátky kritické analýzy diskurzu (CDA, angl. Critical Discourse Analysis)

b) Kritická analýza diskurzu

c) Slabiny kritické analýzy diskurzu


2. MEDIÁLNÍ DISKURZ

a) Média a společnost

b) Mediální produkce

c) Reprezentace menšin v médiích ("nový" rasismus)

d) Publikum

e) Vliv médií

f) Médie v ČR

g) Deník Mladá fronta DNES


3. SOCIÁLNÍ KONTEXT

a) Text a kontext v kritické analýze diskurzu

b) Analýza sociálního kontextu

c) Islám v ČR

d) Karikatury


4. ANALÝZA REPREZENTACE SOCIÁLNÍCH ČINITELŮ

a) Teoretický úvod

b) Analýza

c) Závěr

5. INTERTEXTUÁLNÍ ANALÝZA

a) teoretický úvod

b) Analýza

Islámské hlasy v titulcích
Islámské hlasy v textech

Západní hlasy v titulcích
Západní hlasy v textech

Chybějící hlasy (Islámské/Západní)


6. ZÁVĚR

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)