"Islám v médiích" Lucie Sedláčková (Nakladatelství Bor, 2010)
Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006.

Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

(text je převzat z přebalu knihy)

****************************
Název: Islám v médiích: Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES XII/2010
Autoři: Lucie Sedláčková
Vydavatelství: Nakladatelství Bor
Rok vydání: 2010
Počet stran: 123

****************************
:: OBSAH ::


ÚVOD

1. METODOLOGICKÝ RÁMEC

a) Počátky kritické analýzy diskurzu (CDA, angl. Critical Discourse Analysis)

b) Kritická analýza diskurzu

c) Slabiny kritické analýzy diskurzu


2. MEDIÁLNÍ DISKURZ

a) Média a společnost

b) Mediální produkce

c) Reprezentace menšin v médiích ("nový" rasismus)

d) Publikum

e) Vliv médií

f) Médie v ČR

g) Deník Mladá fronta DNES


3. SOCIÁLNÍ KONTEXT

a) Text a kontext v kritické analýze diskurzu

b) Analýza sociálního kontextu

c) Islám v ČR

d) Karikatury


4. ANALÝZA REPREZENTACE SOCIÁLNÍCH ČINITELŮ

a) Teoretický úvod

b) Analýza

c) Závěr

5. INTERTEXTUÁLNÍ ANALÝZA

a) teoretický úvod

b) Analýza

Islámské hlasy v titulcích
Islámské hlasy v textech

Západní hlasy v titulcích
Západní hlasy v textech

Chybějící hlasy (Islámské/Západní)


6. ZÁVĚR

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934