Black History Month 2010Dnešním dnem začíná pro Spojené Státy a Kanadu měsíc věnovaný vzpomínce významným osobnostem a událostem černošské historie. Jak již bylo naznačeno v úvodu tohoto blogu, budou černošské dějiny (respektive afroamerické) oblastí zájmu a zdrojem témat, o kterých se zde budou rovněž podávat informace. Měsíc Černošské Historie (Black History Month) nebyl, dle mého názoru, nikdy představen české veřejnosti, výjimkou je pár serverů, které v souvislosti s afroamerickou kulturou zmínilo několik jmen černošských dějin.

BHM je kulturní a společenská akce, která se každoročně slaví ve Spojených Státech a Kanadě v měsíci únoru a v říjnu ve Velké Británii. Záměr a cíl je udržet v povědomí vzpomínku na osobnosti, hnutí a konkrétní události, jež sehráli důležitou roli ve vývoji
společenského postavení černochů jak v USA, tak i v Jihoafrické Republice. Tento svátek se těší velké popularitě a je tedy k dispozici mnoho informací jak a kde se slaví, kdo jsou jeho zakladatelé a co konkrétně nám může říct/dát. Spojené Státy jsou, v tomto případě, několik desetiletí napřed oproti Velké Británii. Za zakladatele je považován Carter G. Woodson, jež díky své iniciativě ustanovil v únoru 1926 „Týden Černošské Historie“ (Negro History Week), později, v roce 1976, změněn na měsíční oslavu kultury afroamrické společnosti. Měsíc únor byl vybrán cíleně, protože na toto období připadají dvě velká výročí. Jedním z nich je výročí narození Abrahama Lincolna a další, neméně významné, narozeniny bojovníka proti otroctví a bývalého otroka, Fredericka Douglasse.


Velká Británie si stanovila pro tento svátek říjen a to z velmi prozaických důvodů. Je to období začátku školního roku a mládež je po letních prázdninách odpočatá a nezatížená zkouškovým obdobím.V příběhu zakladatele sehrál roli Akyaaba Addai Sebbo a příběh jedné z kolegyň a jejího syna Marcuse. V době, kdy pracoval v Greater London Council jako koordinátor projektů, se jednoho dne zeptal Marcus své matky proč některé děti jsou bílé a některé černé, tato otázka přiměla Addai k zamyšlení a na základě přímých zkušeností z oslav v USA byl v roce 1987 zrealizován první svátek BHM v Londýně (UK).
Oslav se účastnilo mnoho významných osobností, mezi nimi např. Max Roach (R.I.P.), Courtney Pine nebo Abdullah Ibrahim.

Pojmout toto téma z naší pozice Evropana, vzdáleného kulturně i geograficky od obou kontinentů, je velmi nelehký úkol, přesto i u nás si afroamerická kultura vybudovala své fanoušky, a to jak mezi rozličnými hudebními žánry, tak i v oblasti literatury. Na první pohled se může zdát, že se naší republice černošští autoři, respektive jejich překlady, vyhnuly, proto zde bude k dispozici základní informace hned k 16 knihám, od literatury faktu, přes beletrii, poezii, až po filosofickou a politickou prózu. Během těchto 28 dní Vám bude představeno mnoho rozličných osudů a momentů, jež zásadně měnily pravidla v mezilidských vztazích. Příběhy občanů druhé kategorie, kteří svou pílí a touhou změnili měřítko ve společnosti, a stali se pro nás těmi, k nimž se toužíme aspoň na chvíli přiblížit.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)