Black History Month 2010Dnešním dnem začíná pro Spojené Státy a Kanadu měsíc věnovaný vzpomínce významným osobnostem a událostem černošské historie. Jak již bylo naznačeno v úvodu tohoto blogu, budou černošské dějiny (respektive afroamerické) oblastí zájmu a zdrojem témat, o kterých se zde budou rovněž podávat informace. Měsíc Černošské Historie (Black History Month) nebyl, dle mého názoru, nikdy představen české veřejnosti, výjimkou je pár serverů, které v souvislosti s afroamerickou kulturou zmínilo několik jmen černošských dějin.

BHM je kulturní a společenská akce, která se každoročně slaví ve Spojených Státech a Kanadě v měsíci únoru a v říjnu ve Velké Británii. Záměr a cíl je udržet v povědomí vzpomínku na osobnosti, hnutí a konkrétní události, jež sehráli důležitou roli ve vývoji
společenského postavení černochů jak v USA, tak i v Jihoafrické Republice. Tento svátek se těší velké popularitě a je tedy k dispozici mnoho informací jak a kde se slaví, kdo jsou jeho zakladatelé a co konkrétně nám může říct/dát. Spojené Státy jsou, v tomto případě, několik desetiletí napřed oproti Velké Británii. Za zakladatele je považován Carter G. Woodson, jež díky své iniciativě ustanovil v únoru 1926 „Týden Černošské Historie“ (Negro History Week), později, v roce 1976, změněn na měsíční oslavu kultury afroamrické společnosti. Měsíc únor byl vybrán cíleně, protože na toto období připadají dvě velká výročí. Jedním z nich je výročí narození Abrahama Lincolna a další, neméně významné, narozeniny bojovníka proti otroctví a bývalého otroka, Fredericka Douglasse.


Velká Británie si stanovila pro tento svátek říjen a to z velmi prozaických důvodů. Je to období začátku školního roku a mládež je po letních prázdninách odpočatá a nezatížená zkouškovým obdobím.V příběhu zakladatele sehrál roli Akyaaba Addai Sebbo a příběh jedné z kolegyň a jejího syna Marcuse. V době, kdy pracoval v Greater London Council jako koordinátor projektů, se jednoho dne zeptal Marcus své matky proč některé děti jsou bílé a některé černé, tato otázka přiměla Addai k zamyšlení a na základě přímých zkušeností z oslav v USA byl v roce 1987 zrealizován první svátek BHM v Londýně (UK).
Oslav se účastnilo mnoho významných osobností, mezi nimi např. Max Roach (R.I.P.), Courtney Pine nebo Abdullah Ibrahim.

Pojmout toto téma z naší pozice Evropana, vzdáleného kulturně i geograficky od obou kontinentů, je velmi nelehký úkol, přesto i u nás si afroamerická kultura vybudovala své fanoušky, a to jak mezi rozličnými hudebními žánry, tak i v oblasti literatury. Na první pohled se může zdát, že se naší republice černošští autoři, respektive jejich překlady, vyhnuly, proto zde bude k dispozici základní informace hned k 16 knihám, od literatury faktu, přes beletrii, poezii, až po filosofickou a politickou prózu. Během těchto 28 dní Vám bude představeno mnoho rozličných osudů a momentů, jež zásadně měnily pravidla v mezilidských vztazích. Příběhy občanů druhé kategorie, kteří svou pílí a touhou změnili měřítko ve společnosti, a stali se pro nás těmi, k nimž se toužíme aspoň na chvíli přiblížit.

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934