Strana Černých Panterů

"Chceme ukončení krádeže páchané bělochy na černošské komunitě.Věříme, že tato rasistická vláda nás okradla a proto nyní požadujeme dávno očekávaný dluh 40 akrů a dvou mul. Čtyřicet akrů a dvě muly byl slib, který měl být před sto lety odškodněním za otrokářské práce a masové vyvražďování černošského obyvatelstva. Budeme souhlasit se splácením dluhu, který bude rozdělen do mnoha našich komunit. Německo dnes podporuje židy v Izraeli, kvůli genocidě spáchané na židech během druhé světové války. Německo vyvraždilo šest milionů židů. Američtí rasisté mají podíl na genocidě padesáti milionů černošských obyvatel; proto máme pocit, že to je skromný požadavek, který vznášíme."

Black Panher Party
Platform and program
1966
V říjnu roku 1966 ve městě Oakland v Kalifornii zakládá Huey P. Newton a Bobby Seale stranu Černých Panterů pro sebeobranu. Panteři bylo jedno z prvních hnutí v historii USA, které používalo militantní prostředky k emancipaci etnické menšiny a pracující třídy. Na svých demonstracích volali po ozbrojení černé komunity, aby se mohla bránit. Původ těchto militantních nálad lze hledat v policejním násilí a laxnímu přístupu k řešení problémů v černošských čtvrtích Oaklandu. Jedním z dalších rozdílů, kterým se Panteři lišili od jiných afro-amerických organizací, byl jejich nenáboženský postoj. Svou ideologii hlásající v levicových myšlenkách, jejímž záměrem bylo nastolení "skutečné" ekonomiky, a sociální a politické rovnosti mezi pohlavími etniky. Kvůli své levicové orientaci byli často terčem kritiky a při prezentování svého programu bylo zřejmé jejich ovlivnění Marxismem.

V 60.letech se členové Černých Panterů stále více zapojovali do násilných střetů s policií, které měly za následek oběti na obou stranách. Nejznámější proces se odehrál 25. dubna 1967, kdy byl zakládající člen Huey P. Newton obviněn ze zabití policisty v Oaklandu, následně na to hnutí zahájí kampaň "Free Huey" pod vedením Eldridge Cleavera. Následující rok se hnutí věnuje rozšíření svých kořenů dál do politického spektra a vytváří si spojenectví s dalšími různorodými skupinami, jako např. SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee).
Člen tohoto hnutí Stokley Carmichael, jenž je více znám jako propagátor politického směru Black Power, se stává v roce 1968 členem Černých Panterů. Carmichael zastával názor, aby běloši nevstupovali do černošských organizací, protože nemohou porozumět černochům:

"Běloši, kteří přicházejí do černošské komunity s myšlenkou změny, chtějí zprostit svou mocenskou strukturu od odpovědnosti za to, co dělá...jestli směřujeme ke skutečnému vítězství, musíme přestat být závislí na běloších...jinak nalezneme sami sebe, jak jsme zapleteni do chapadel bílé moci, které kontrolují tuto zemi".

V roce 1968 odstartuje FBI pod vedením J. Edgar Hoovera program nazvaný CoIntelPro, jehož cílem je zničení spojenectví ostatních hnutí s Černými Pantery. FBI začala tento program incidenty, při kterých zastřelila některé členy strany. Toto násilné chování Federální policie začalo sérií zatýkání, které znamenaly počátek psychologické války proti Černým Panterům. Hlavním cílem policie bylo rozdělit stranu na více skupin a podlomit její morální a politické postoje. Násilí vyvrcholilo 6. dubna 1968 incidentem v West Oaklandu. V 90 minutové přestřelce byl deseti střelami smrtelně zraněn 17letý Boby Hutton. Nálepku násilné a rasistické organizace, kterou se snažila policie Černým Panterům na veřejnosti dát, si strana pokoušela napravit pořádáním přednášek na univerzitách a nebo kampaněmi "free breakfast" určené pro dětské školky.
V 70. letech Černí Panteři pozvolna ztrácí svůj vliv. Nejprve v 68. roce opouští Spojené státy Eldridge Cleaver se svou ženou Kathleen a usazuje se v Alžíru, o rok později píše knihu "Soul on Ice". Další člen, Bobby Seale vydává svou knihu "Seize the Time", zatímco je stále ve vězení, téma knihy je příběh Panterů a Huey P. Newtona. V úsilí zničit stranu Černých Panterů nepolevuje FBI a falešnými dopisy se snaží vytvořit napětí uvnitř strany, Eldridge Cleaver se stává jedním z hlavních cílů policie.
V atmosféře fikce a uměle vytvářené nenávisti uvnitř Panterů se hnutí rozpadá. Huey P. Newton nechce dál zastávat funkci vedení a stává se těžce závislý na heroinu a kokainu. 22. srpna 1989 je zastřelen při hádce s překupníky drog. Bobby Seale opouští hnutí a na sklonku roku 1975 se vrací z exilu E. Cleaver, po návratu je obviněn ze střelby na policistu a dostává pětiletou podmínku.
V roce 1997, rok před svou smrtí, dříve tak radikální Cleaver používá slova M.L. Kinga:
"Myslím si, že je možné, aby kapitalistický systém měl program k vyřešení
nezaměstnanosti, ale v Americe máme duchovní a morální problém. Náš problém není
ekonomický ani politický, problém je, že se nestaráme jeden o druhého"

Logo Černých Panterů

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)