Vychází druhé vydání "Filosofie v období středověku: Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie" od Alaina de LiberyDruhé vydání knihy "Středověká filosofie" od Alaina de Libery podává zřejmě nejširší přehled islámské, židovské a latinské filosofie tohoto období. V čase, kdy se filosofie a náboženství vzájemně mísily a střetávaly, docházelo také k mezikulturním a mezináboženským dialogům mezi Židy, křesťany a muslimy. Kniha přináší mnoho detailů nejen o překladech Aristotela z řečtiny do arabštiny, ale také, kdo tito překladatelé byli. Najdete zde kapitoly o filosofii Plótínose a nebo o tzv. "Aristotelově theologii", rovněž kniha přináší přehled všech významných muslimských (Al-Kindí, Al-Ghazálí, Avicenna, Averroes, Ibn Tufajl) a židovských filosofů a myslitelů (Maimonides, Isháq al-Isrá´ílí, Šlomo ibn Gabirol) tehdejší doby.

Na odkaze najdete anotaci a kompletní obsah knihy.

Objednat knihu (se slevou) lze přímo ve vydavatelství Oikoymenh za 529,-Kč.

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Vúdú, zombie, karnevaly" Miloslav Stingl, Kateřina Mildnerová (Jota, 2014)

Frantz Fanon "Já, barevný člověk, chci jen jediné..."

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)