"Islám - umění a architektura" Markus Hattstein a Peter Delius (Slovart, 2006)

Islám je sice nejmladší, ale druhé největší z významných světových náboženstvích, od svého založení Prorokem Muhammadem v 7. století n.l. rozhodujícím způsobem určoval a měnil tvář světa. V "domě islámu" se pod záštitou společného náboženství v rozmanitosti, a přitom v jednotě setkávají nejrůznější druhy kulturního a uměleckého vyjádření.

Tato kniha sleduje historický vývoj islámských regionů a jejich vládnoucích dynastií a ilustruje úžasně proměnlivé způsoby uměleckého výrazu od vzniku náboženství až do současnosti.

Kniha obsahuje více než 1000 fotografií, grafů a půdorysných plánků, které ilustrují podrobné, ale zároveň přístupné kapitoly sepsané týmem mezinárodně uznávaných autorů:

Prof. Mukaddima Ascharfiová, Dušanbe
Prof. Marianne Barrucandová, Paříž
Dr. Jesús Bermúndez López, Granada
Prof. Sheila Blairová, Boston
Prif. Jonathan Bloom, Boston
Prof. Sergej Chmelnizkij, Berlin
Dr. Volkmar Enderlein, Berlin
Dr. Joachim Gierlichs, Londýn
Dr. Almut von Gladissová, Berlin
Dr. Julia Gonneallová, Berlin
Prof. Oleg Grabar, Princeton
Dr. Annette Hagedornová, Bonn
Markus Hattstein, Berlin
Dr. Wolfgang Holzwarth, Berlin
Dr. Natasha Kubischová, Berlin
Dr. Sibylle Mazotová, Paříž
Dr. Victoria Meinecke-Bergová, Hamburk
Dr. Elke Niewöhner-Eberhardová, Wolfenbüttel
Dr. Peter W. Schienerl, Mnichov
Dr. Phillipa Vaughanová, Londýn

(Text je převzat z obalu knihy)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Islám - umění a architektura
Autoři: Markus Hattstein a Peter Delius
Překlad: Klára Ježková a Jan M. Heller
Vydavatelství: Slovart
Rok vydání: 2006
Počet stran: 639
Formát: 27 cm x 32cm
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
:: OBSAH ::

ÚVOD

1. Islám - světové náboženství a kulturní mocnost

Umění a kultura ve světě islámu

a) Mešita
b) Islám a věda

Sýrie a Palestina: Umajjovský chalífát

a) Dějiny
b) Architektura
c) Výzdoba staveb

2. Irák, Írán, Egypt: Abbásovci

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění
d) Islámský ornament

3. Tunisko a Egypt: Aghlabovci a Fátimovci

Aghlabovci
a) Dějiny
b) Architektura


Fátimovci
a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění

Fátimovské vlivy v jižní Itálii a na Sicílii
a) Dějiny
b) Architektura a umění

4. Sýrie, Palestina a Egypt: Ajjúbovci, Mamluci a křižáci

a) Dějiny
b) Středomoří mezi Východem a Západem
c) Architektura
d) Užité umění
d) Islámská díla z kovu

5. Španělsko a Maroko

Španělští Umajjovci
a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění

Almoravidé a Almohadé
a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění


Granadští Nasrovci
a) Dějiny
b) Alhambra

6. Maghreb: od Maroka po Túnis

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění
d) Obchod a obchodní cesty

7. Rané říše východu: Ghaznovci a Ghúrovci

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění

8. Střední a Malá Asie: Velcí Seldžukové, anatolští Seldžukové a Chvárizm-šáhové

Velcí Seldžukové a Chvárizm-šáhové
a) Dějiny
b) Architektura


Anatolští Seldžukové
a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění Velkých Seldžuků
d) Užité umění anatolských Seldžuků


8. Islámští Mongolové: od mongolských vpádů k Íchnánům

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění


9. Střední Asie: Timurovci, Šajbovci a chánské státy

Timurovci
a) Dějiny
b) Architektura
c) Knižní umění

Šajbánovci a chánské státy
a) Dějiny
b) Architektura
c) Keramické dlaždice jako architektonická dekorace

10. Indický subkontinent: od sultanátu k Moghulské říši

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění
d) Zahrada jako obraz ráje


11. Írán: Safíjovci a Kádžárovci

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění
d) Islámské koberce


12. Osmanská říše

a) Dějiny
b) Architektura
c) Užité umění
d) Islámská kaligrafie


13. Islám v moderní době
a) Dějiny
b) Hledání exotického Východu
c) Architektura a umění

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)