"Můj filosofický pohled na svět" Max Scheler (Vyšehrad, 2003)

V překladu a s úvodní studií brněnského docenta filosofie Ivana Hodovského se do rukou našich čtenářů dostává dosud u nás nepřeložené pozdní dílo význačného německého filosofa meziválečného období Filosofický pohled na svět, doplněné o několik studií především z oblasti sociální filosofie. 

Jedna z nich zaujme českého čtenáře především, neboť v ní se M. Scheler zabývá rozborem právě vyšlého díla T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Scheler náleží spolu s Husserlem a Heideggerem k trojici 
nejvýznačnějších německých myslitelů své doby a ve srovnání s nimi vyznačuje se jeho myšlení silným vlivem náboženství a zaměřením na problémy filosofické antropologie.

Nemecký filosof Max Scheler (1874–1928) je jedním z nejvýznamnějších evropských myslitelů 20. století. Jeho současník Martin Heidegger v něm spatřoval „nejmocnější filosofickou sílu celé současné filosofie“. Scheler studoval lékařství v Mnichově a Berlíně a filosofii a sociologii u W. Diltheye a G. Simmela. 


Roku 1899 se habilitoval v Jeně u filosofa a nositele Nobelovy ceny za literaturu R. Euckena. V roce 1901 se Scheler setkal s E. Husserlem, jehož fenomenologickou metodu aplikoval na oblasti psychologie, metafyziky, filosofie náboženství a etiky. Na tomto poli pak rozvinul svébytnou teorii „materiální hodnotové etiky“ a „filosofie citu“ a položil základy dvěma vědním disciplínám, filosofické antropologii, již považoval za „první filosofii“, a sociologii vedení. 

Mezi Schelerova nejznámější díla patří: K fenomenologii a teorii pocitu sympatie a o lásce a nenávisti (Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Haß, 1913), Formalismus v etice a materiální hodnotová etika (Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 1913/16), O věčném v člověku (Vom Ewigen im Menschen, 1921), Místo člověka v kosmu (Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928; česky 1968). Kromě posledně uvedeného textu vyšly česky studie O studu. K ideji člověka. K rehabilitaci ctnosti. O studu a pocitu studu (Praha 1993) a Rád lásky (Praha 1971). Spis Filosofický pohled na svět, který tvoří základ této knihy, je posledním Schelerovým autorizovaným dílem; vyšel dva roky po jeho smrti.

(text vydavatel)
 

.................................
Název: Můj filosofický pohled na svět
Autor: Max Scheler (1874-1928)
Z německého originálu "Gesammelte Werke" (Francke Verlag, Bern, 1971)
přeložil a úvodní studií opatřil Ivan Hodovský
Vydavatelství: Vyšehrad
Rok vydání: 2003
Počet stran: 284
.................................

..obsah..

MAX SCHELER - FILOSOF DUCHA A CITU
(Ivan Hodovský)

Život a dílo
Problém metody
Výstavba systému
Pozdní spisy

FILOSOFICKÝ POHLED NA SVĚT

Filosofický pohled na svět
Člověk a dějiny
Člověk ve věku světového vyrovnání
Formy vědění a vzdělání
Spinoza

Z POLITICKO-PEDAGOGICKÝCH SPISŮ

K ruské filosofii dějin a náboženství
Prorocký nebo marxistický socialismus?
Křesťanská demokracie

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)