"Freud a budoucnost náboženství" Hans Küng (Vyšehrad, 2010)

Současná teologie se soustavně a mnohem intenzivněji než dříve zabývá kritikou náboženství, jak ji vyslovili psychiatři a psychoterapeuti – nejvýrazněji Sigmund Freud –, aby se vyrovnala s falešnými obrazy Boha a nahrazovala je úvahami osvobozujícími a uzdravujícími. 


Přehledně objasňuje tuto problematiku Hans Küng ve své knize Existuje Bůh? Za jeho výklad mu Americká asociace psychiatrů udělila renomovanou Cenu Oscara Pfistera. Předkládaný svazek přináší dva Küngovy závažné texty: studii „Bůh – infantilní iluze?“ z jeho díla Existuje Bůh? a přednášku „Náboženství – poslední tabu?“ Jejich cílem je prohloubit nezbytný dialog mezi teologií a psychoanalýzou. 

Autor ve svých textech ukazuje, že úkolem teologa a v podstatě každého religiózního člověka je pracovat proti všem patologickým deformacím náboženství a angažovat se za náboženství, které dokáže přemáhat úzkost a vnukat důvěru, pochopení a respekt mimo jiné jako základ pro přátelství a lásku.

(text vydavatel)

...............................
Název: Freud a budoucnost náboženství
Autor: Hans Küng (*1928)
Překlad: Helena Medková
Vydavatelství: Vyšehrad
Rok vydání: 2010
Počet stran: 153
...............................


..obsah..


A. BŮH - INFANTILNÍ ILUZE? 

Freudova kritika náboženství 

1. Psychoanalytický ateismus 
Od přírodovědce k ateistovi 
Od fyziologie k psychologii 
Říše skrytých přání 
Odkud pochází náboženství? 
Co je náboženství? 
Výchova k realitě 

2. Freud očima kritiků 
Náboženství u Adlera a Junga 
Sporně počátky náboženství 
Náboženství - pouhé myšlení zrozené z přání (Wunschdenken)? 
Víra ve vědu? 
Vytěsněná religiozita? 

3. Není návratu před Freuda 
Co zůstalo z Freudovy kritiky náboženství? 
Význam psychoterapie pro náboženství 
Kritika a argumenty proti ní 
Význam náboženství pro Junga, Fromma, Frankla . . . 

B. NÁBOŽENSTVÍ - POSLEDNÍ TABU? 
O vytěsňování religiozity v psychologii, 
psychiatrii a psychoterapii 

1. Vytěsňování - nebo exploze religiozity? 
Otázka religiozity psychiatra 
Náboženství jako neuróza v psychiatrických příručkách 

2. S Freudem proti Freudovi? 
Oprávněnost Freudovy kritiky 
Kritika Freudovy kritiky 

3. Vytěsňování nejstarších, nejsilnějších, 
nejnaléhavějších přání lidstva 
Náhradní splnění? 
Léčba náboženstvím? 

4. Analýza komplexu Boha 
Správná diagnóza 
A přesto se ptáme 

5. K překonání komplexu Boha 
Přírodovědecké myšlení nemá exkluzivitu 
Současné terapie otevřené vůči náboženství 

6. Důsledky pro humánní terapii 
Nevytěsňovat psychiatrii ani náboženství 
Být jeden pro druhého výzvou 
Postscriptum: O jedné empirické studii na toto téma . . . . 

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934