"Freud a budoucnost náboženství" Hans Küng (Vyšehrad, 2010)

Současná teologie se soustavně a mnohem intenzivněji než dříve zabývá kritikou náboženství, jak ji vyslovili psychiatři a psychoterapeuti – nejvýrazněji Sigmund Freud –, aby se vyrovnala s falešnými obrazy Boha a nahrazovala je úvahami osvobozujícími a uzdravujícími. 


Přehledně objasňuje tuto problematiku Hans Küng ve své knize Existuje Bůh? Za jeho výklad mu Americká asociace psychiatrů udělila renomovanou Cenu Oscara Pfistera. Předkládaný svazek přináší dva Küngovy závažné texty: studii „Bůh – infantilní iluze?“ z jeho díla Existuje Bůh? a přednášku „Náboženství – poslední tabu?“ Jejich cílem je prohloubit nezbytný dialog mezi teologií a psychoanalýzou. 

Autor ve svých textech ukazuje, že úkolem teologa a v podstatě každého religiózního člověka je pracovat proti všem patologickým deformacím náboženství a angažovat se za náboženství, které dokáže přemáhat úzkost a vnukat důvěru, pochopení a respekt mimo jiné jako základ pro přátelství a lásku.

(text vydavatel)

...............................
Název: Freud a budoucnost náboženství
Autor: Hans Küng (*1928)
Překlad: Helena Medková
Vydavatelství: Vyšehrad
Rok vydání: 2010
Počet stran: 153
...............................


..obsah..


A. BŮH - INFANTILNÍ ILUZE? 

Freudova kritika náboženství 

1. Psychoanalytický ateismus 
Od přírodovědce k ateistovi 
Od fyziologie k psychologii 
Říše skrytých přání 
Odkud pochází náboženství? 
Co je náboženství? 
Výchova k realitě 

2. Freud očima kritiků 
Náboženství u Adlera a Junga 
Sporně počátky náboženství 
Náboženství - pouhé myšlení zrozené z přání (Wunschdenken)? 
Víra ve vědu? 
Vytěsněná religiozita? 

3. Není návratu před Freuda 
Co zůstalo z Freudovy kritiky náboženství? 
Význam psychoterapie pro náboženství 
Kritika a argumenty proti ní 
Význam náboženství pro Junga, Fromma, Frankla . . . 

B. NÁBOŽENSTVÍ - POSLEDNÍ TABU? 
O vytěsňování religiozity v psychologii, 
psychiatrii a psychoterapii 

1. Vytěsňování - nebo exploze religiozity? 
Otázka religiozity psychiatra 
Náboženství jako neuróza v psychiatrických příručkách 

2. S Freudem proti Freudovi? 
Oprávněnost Freudovy kritiky 
Kritika Freudovy kritiky 

3. Vytěsňování nejstarších, nejsilnějších, 
nejnaléhavějších přání lidstva 
Náhradní splnění? 
Léčba náboženstvím? 

4. Analýza komplexu Boha 
Správná diagnóza 
A přesto se ptáme 

5. K překonání komplexu Boha 
Přírodovědecké myšlení nemá exkluzivitu 
Současné terapie otevřené vůči náboženství 

6. Důsledky pro humánní terapii 
Nevytěsňovat psychiatrii ani náboženství 
Být jeden pro druhého výzvou 
Postscriptum: O jedné empirické studii na toto téma . . . . 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)