„Americká černošská próza" Josef Jařab (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1978)


Autoreferát k dizertační práci „Americká černošská próza“ shrnuje stručně dějiny afroamerické literatury 20. století, její představitele a díla. Označuje ji za literární subkategorii, která do 60. let stála mimo hlavní proud, ke kterému se od druhé poloviny století připojila díky autorům R. Wright, Toni Morrison , J. Baldwin nebo Alice Walker. Svou úlohu v tom hrála i změna v postavení černocha ve společnosti v 60. letech. Cílem dizertační práce je „objasnění pojmu americká černošská literatura na pozadí složité situace, za niž se vytvářela a vytváří."

„Americká černošská próza: obsah a pojetí pojmu na pozadí historického vývoje“

Autor: PhDr. Josef Jařab
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rok vydání: 1978
Počet stran: 20

e-book (format PDF)
http://www.mediafire.com/download.php?0g2dty9vuwii59d

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Annou Oravcovou o hnutí Zulu Nation a obvinění Afrika Bambaaty ze sexuálního zneužívání teenagerů (20. 6. 2016)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"Rekonstrukce náboženského myšlení v islámu" Muhammad Iqbál (Iqbal Academy Pakistan, 2003)