„Americká černošská próza" Josef Jařab (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1978)


Autoreferát k dizertační práci „Americká černošská próza“ shrnuje stručně dějiny afroamerické literatury 20. století, její představitele a díla. Označuje ji za literární subkategorii, která do 60. let stála mimo hlavní proud, ke kterému se od druhé poloviny století připojila díky autorům R. Wright, Toni Morrison , J. Baldwin nebo Alice Walker. Svou úlohu v tom hrála i změna v postavení černocha ve společnosti v 60. letech. Cílem dizertační práce je „objasnění pojmu americká černošská literatura na pozadí složité situace, za niž se vytvářela a vytváří."

„Americká černošská próza: obsah a pojetí pojmu na pozadí historického vývoje“

Autor: PhDr. Josef Jařab
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rok vydání: 1978
Počet stran: 20

e-book (format PDF)
http://www.mediafire.com/download.php?0g2dty9vuwii59d

Populární příspěvky z tohoto blogu

Vlasta Kálalová - Di Lotti, česká lékařka v Bagdádu

Rozhovor s hudebním publicistou Karlem Veselým o dvou dekádách hudby ohně (6.9.2017)

Osudy Židů za druhé republiky (1. října 1938–14. března 1939)