„Americká černošská próza" Josef Jařab (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1978)


Autoreferát k dizertační práci „Americká černošská próza“ shrnuje stručně dějiny afroamerické literatury 20. století, její představitele a díla. Označuje ji za literární subkategorii, která do 60. let stála mimo hlavní proud, ke kterému se od druhé poloviny století připojila díky autorům R. Wright, Toni Morrison , J. Baldwin nebo Alice Walker. Svou úlohu v tom hrála i změna v postavení černocha ve společnosti v 60. letech. Cílem dizertační práce je „objasnění pojmu americká černošská literatura na pozadí složité situace, za niž se vytvářela a vytváří."

„Americká černošská próza: obsah a pojetí pojmu na pozadí historického vývoje“

Autor: PhDr. Josef Jařab
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rok vydání: 1978
Počet stran: 20

e-book (format PDF)
http://www.mediafire.com/download.php?0g2dty9vuwii59d

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)