"Islámské finance jako alternativa" Ivana Hrdličková (A.M.S., 2013)

S rostoucím počtem obyvatel islámského vyznání, velkou migrací obyvatel do nebo ze zemí s islámskou právní kulturou a díky rozvoji mezinárodního obchodu po celém světě, se stále častěji stává, že se setkáváme se skutečností, kdy islámské právo šarí'a nevyhnutelně zasahuje také do práva mezinárodního.

Autorka ve své knize seznamuje čtenáře s pojmy a normami islámského práva, jeho historií a vývojem, ale zejména se zabývá jeho aplikací ve finanční a bankovní sféře. Porovnává rozdíly mezi konvečními a islámskými finančními službami na základě současných finančních institucí a nastiňuje možnost fungování islámských finančních principů v neislámských právních systémech.


Autorka JUDr. Ivana Hrdličková, PhD., je soudkyně a právní expert Rady Evropy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a justiční spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a Unie Středomoří. Zabývá se také islámským právem, a to zejména islámským finančnictvím. Dizertační práce na téma „Právo šarí’a, zejména islámské bankovnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem“ je podkladem této publikace. Působí také jako lektorka řady mezinárodních organizací v oblasti lidských práv a islámského práva, zejména islámských financí.


(text vydavatel)Další publikace na téma islámské právo v češtině

"SUNNA: PRAMEN ISLÁMSKÉHO PRÁVA" Petr Pelikán (UK, 1997) 

"Základy islámského práva" Petr Osina (Leges, 2012) 

"Šaría – úvod do islámského práva" Jan Potměšil (GRADA, 2012) 


"Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské" Lenka Bezoušková (Leges, 2013) 
.............................

Název: Islámské finance jako alternativa
Autor: Ivana Hrdličková
Vydavatel: A.M.S.
Rok vydání: 2013
Počet stran: 176
.............................Obsah


Seznam použitých zkratek


Úvod


Metodologie


1. ISLÁMSKÉ PRÁVO


Definice a pojetí islámského práva

Prameny islámského práva
Normy islámského práva
Šarí´a
Fiqh
Fatwy
Rigidita či možná flexibilita islámského práva
Školy islámské jurisprudence
Hanáfí madhab
Málikí madhab
Šáfi´í madhab
Hanbalí madhab
Ší´itská jurisprudence
Historie a vývoj islámského práva
Vliv tradic na islámské právo


2. ISLÁMSKÉ FINANCE A FINANČNÍ SLUŽBY


Pojem islámských financí

Historie islámských financí
Základní principy islámských financí a finanční služby
Zákazy a omezení jako jeden z principů islámských financí
Zákaz ribá (úrok)
Ribá al-qarud
Ribá al-buyu
Zákaz přehnaně riskantních operací (gharar)
Zákaz spekulativních transakcí (maisir)
Sdílení zisku a rizika ztráty
Investování jen do povolených oblastí
Halal produkty
Užití islámských financí jako komplexu
Produkty islámského bankovnictví
Mudáraba
Mušáraka
Murábaha
Idžara
Islámské hypotéky
Qard hasan
Sukůk
Istisna a salam
Islámské pojišťovnictví - Takaful

3. ISLÁMSKÉ FINANCE - FINANČNÍ SLUŽBY BANKOVNÍ OBCHODY V 


DNEŠNÍ DOBĚ


islámské finanční instituce

Islámské bankovnictví v islámském světě
Asie, Malajsie, Indonésie, Brunej
Blízký východ a Afrika
Pákistán, Indie
Turecko a jeho specifika
Islámské bankovnictví mimo islámský svět
Velká Británie
Lucembursko
Švýcarsko
Francie
malta
Dánsko, Itálie, Irsko
Švédský příklad banky JAK
USA, Kanada a Austrálie

4. ISLÁMSKÉ BANKOVNICTVÍ JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ EKONOMICKÉ KRIZE, ALTERNATIVA


Poskytování konvenčních a islámských finančních služeb

Spory ze smluv o poskytování islámských finančních služeb
Použitelné právo ve smlouvách o poskytnutí islámských finančních služeb
Alternativní řešení sporů v oblasti islámských financí
Efektivita islámského bankovnictví
Teoretické možnosti islámského bankovnictví v ČR
Perspektivy islámských financí


ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)