"Arabské revoluce" Ondřej Beránek (ed.) (Academia, 2013)

Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. 


Přes odstup dvou let je stále příliš brzy na definitivní názory o povaze a dopadech revolučních událostí. Snahou autorů této knihy je především popsat různé jevy a geopolitické změny, k nimž v souvislosti s revolucemi došlo. Zabývají se důvody, které vedly k pádu tří režimů v severní Africe, ekonomickými aspekty revolucí, vývojem politického islámu (v jeho liberálních i konzervativních podobách), dopadem událostí na regionální (Izrael, Turecko) i mezinárodní aktéry (USA, EU) a konečně i íránským vměšováním v Bahrajnu a postavením Saúdské Arábie.

(text vydavatel)

související
Rozhovor s arabistou Ondřejem Beránkem na téma islámská filosofie, Ibn Rušd a islamolog Ignác Goldziher (18.7.2013)............................
Název: Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady
Autoři: Ondřej Beránek (ed.)
Adéla Jiránková
Jan Čuřík
Šádí Shanaáh, 
Zora Hesová
Pavel Ťupek
Ondřej Ditrych
Irena Kalhousová, 
Gabriela Özel-Volfová
Mitchell Belfer
Kateřina Krulišová
Vydavatel: Academia
Rok vydání: 2013
Počet stran: 301
............................


..obsah..

Úvod

1. na cestě k revolucím

Adéle Jiránková - Nedemokratické režimy jako příčina revolucí v severní Africe

Jan Čuřík - Ekonomie arabských revolucí: mohou islamisté vládnout jinak?

2. Islamismus od jara do zimy?

Šádí Shanaáh - Islámská zima, nebo soumrak islamistů?
Zora Hesová - Liberální dilemata po arabských revolucích
Pavel Ťupek - Salafismus na křižovatce: případ Egypta a Tuniska

3. Geopolitická implikace

Ondřej ditrych - Evropa a Amerika: impéria v rozpacích
Irena Kalhousová - Nahý v trní a Pozice Izraele v proměněném arabském světě
Gabriela Özel-Volfová - Turecká zahraniční politika ve světě arabských revolucí

4. Regionální otazníky

Ondřej beránek - Saudská Arábie mezi kontrarevolucí a revolucí
Mitchell Belfer a Katerina Krulišová - Asymetrické výzvy Bahrajnu v kontextu arabských revolucí

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934