"Čestně o Bohu" John A. T. Robinson (Mladá fronta, 1969)

 Čekal bych od bohoslovce, že ti bude hledět cestu víry v Boha usnadnit. Natož je-li jím biskup církve tak silně tradiční a srostlé s místy úředními a vládními, jako je církev anglikánská. Ale knížka Johna A. T. Robinsona, biskupa z Woolwiche, londýnského předměstí, tě v tomto ohledu překvapí. Zneklidnila ostatně, ne-li přímo pobouřila, tisíce církevníků, sotvaže vyšla v březnu 1963 ve svém prvním vydání, po němž rychle následovala další, stejně jako i překlady.

Kniha shrnuje, vyhrocuje a někde i jen zkratkovitě popularizuje dosud neukončenou vnitřní diskuzi některých protestanských teologů našeho století, kteří necouvli před otázkou, zda a pokud je smysl křesťanského poselství dnešnímu člověku ještě sdělitelný v historicky zatížených představách a pojmech tradiční církevní dogmatiky. Robinson snesl tuto diskuzi z odborné roviny, kde převládá starost, v co křesťan věřit má, na rovinu každodenního rozhovoru křesťana našeho věku, který se ptá sebe i svých bratří, v co vlastně ještě, ruku na srdce, věří.

Připisuji neobvyklý úspěch knihy právě tomu, že vzala vážně rozpaky a pochybnosti, které se v základních náboženských otázkách vnucují současnému člověku.
V knize, kterou máme v rukou, účtuje Robinson s tradiční představou Boha nikoli jako ateista. Obraz Boha, který jsme přijali přímou nebo odvozenou službou křesťanského pravověří, zdá se mu nadále nevlastní, nevěrohodný, kulturně zastaralý. Je třeba se ho vzdát a nahradit novým. Nezemřel Bůh, ale mrtvá je idea, kterou jsme si o Něm dosud vytvářeli. Bůh prý není jakýsi transcendentní protějšek člověka, nýbrž sám hlubinný rozměr lidství. Robinson tu jde v myslitelských stopách zejména Paula Tillicha (1886-1965), ale postupy, jež volí, jsou osobitě poznamenány jeho vlastními zkušenostmi jednak z dotyku s lidmi, jednak z odborné práce badatele o biblickém Novém zákoně.

Sám Robinson o knize řekl:
"Musíme se sžít s teologickým hledáním, jehož výsledky se prostě nevejdou do klasických formulací"

(text je převzat z doslovu knihy, autor Amedeo Molnár, 1. vydání, Praha 1969)

.............................................
Název: Čestně o Bohu
Název angl.originálu: "Honest to God"
(SCM Press, London, 1963)
Autor: John A. T. Robinson
Překlad: František Marek
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Vydavatel: Mladá fronta
Edice: Váhy, sv. 3
Rok: 1969
Počet stran: 148
.............................................

:: UKÁZKA Z KNIHY ::

"Myslím totiž, že vstupujeme do období, kdy bude čím dál obtížnější poznat, co opravdová obrana křesťanské pravdy vyžaduje. (...)  Zároveň se však myslím, že budeme v příštích letech povoláni k něčemu podstatnějšímu, než je převádění tradiční věrouky do moderních termínů.  (...)  Domnívám se, že v procesu, kde se musí přetavit nejzákladnější kategorie našeho bohosloví, je třeba mnohem radikálnějšího přetváření pojmů Boha, nadpřirozena a samého náboženství"
"Zajisté musíme i nadále říkat dětem, že nebe ve skutečnosti není nad jejich hlavičkami a Bůh že není doslovně nad jasnou modrou oblohou. Mimoto, ať přijímáme pouhým rozumem cokoliv, většinou si stále ještě uchováváme v skrytu představu starce na obloze."

"Velký počet lidí, kteří zřejmě instinktivně cítí, že v kosmickém věku už nelze věřit v Boha, ve skutečnosti dokazuje, jak toto myšlení o Bohu "tam venku" bylo hrubě fyzické"

"Avšak žádat, abychom se vzdali vůbec představy nějaké bytosti "tam venku", se bude jevit jako přímé popření Boha. V běžném způsobu myšlení totiž věřit v Boha znamená být přesvědčen o existenci takové nejvyšší a oddělené bytosti. Teisté jsou ti, kdo věří, že taková bytost existuje, ateisté, kdo ji popírají. (...)  Předpokládejme, že ateisté mají pravdu - ale to neznamená o nic víc konec nebo popření křesťanství než vyvrácení Boha "tam nahoře". Předpokládejme, že takový ateismus vlastně ničí jen modlu a že se můžeme a musíme obejít bez Boha "tam venku" vůbec."Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí