"Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi" Jan Záhořík (Karolinum, 2010)Od doby, kdy Etiopie vstoupila do Společnosti národů (1923), byla vystavena tlaku Velké Británie a později zejména Itálie, která si tak připravovala půdu k vojenské okupaci. Záminkou se stal pohraniční konflikt z prosince roku 1934, známý jako walwalský incident. Monografie Jana Záhoříka se snaží najít hlubší kořeny těchto událostí. Pojednává o roli, již hrála Etiopie v mezinárodních vztazích dvacátých a třicátých let, a analyzuje okolnosti, které přispěly k italské invazi roku 1935.


Vedle mezinárodněpolitického kontextu se soustředí rovněž na "antropologické mýty" Evropanů (Čechoslováky nevyjímaje) o Etiopii a jejích obyvatelích. Ukazuje, že tyto stereotypní představy ovlivňovaly postavení Etiopie v mezinárodní politice a italské propagandě sloužily jako argument pro její mocenské ovládnutí. ...................................................
Název: "Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi" 
Autor: Jan Záhořík
Vydavatelství: Karolinum
Rok vydání: 2010
Počet stran: 164
...................................................
:: OBSAH ::


Úvod


Předchozí výzkum /15


2. Etiopie - stručný etnologický a historický přehled /17

2.1 Lidé a jazyky /17
2.2 Etiopie před Menelikem II. /18

3. Od článku 17 do roku 1923 /23

3.1 Smlouva z Wičale a bitva u Adowy /25
3.2 Etiopie a mezinárodní politika na počátku 20. století /33
3.3 Kolonie Eritrea a Somálsko - příprava k další expanzi /40
3.4 Vstup Etiopie do Společnosti národů v širší perspektivě /43
3.5 Ve víru smluv a nedůvěry /49

4. Mýty a představy o Etiopii /53

4.1 Rasa /54
4.2 Vytváření mýtů a představ /57
4.3 Mýtus zvaný Adowa a jeho odkaz /65
4.4 Image Etiopie v československém a evropském tisku /66
4.5 Etiopie očima Čechoslováků /81
4.6 Alois Musil /87
4.7 Otázky a odpovědi /89

5. Walwalský incident a jeho důsledky

5.1 Otázka hranic /97
5.2 Důsledky /101

6. Etiopie a svět /107

6.1 Německo /107
6.2 Švédsko a Belgie /1
6.3 Rakousko a Československo /112
6.4 Rusko /115
6.5 Etiopie a Spojené státy americké /118
6.6 Etiopie a svět islámu /1 2 2
6.7 Etiopie a Afrika /133
6.8 Indie a Austrálie /135
6.9 Francie, Velká Británie a Společnost národů /136

Závěr /143


Přílohy /149


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritický duch F. X. Šaldy" (audio)

Před 20 lety byl newyorskou policií zastřelen Amadou Diallo

Interview: Ali Větrovec a jeho web "e-Islám" (5. května 2010)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Josef Čapek "Psáno do mraků"