"Romové ve fotografii Evy Davidové" (Fortuna, 2001)Eva Davidová, PhDr., CSc. – etnografa, socioložka a historička umění, patří k naším předním badatelům v oblasti romistiky . Narodila se 28.prosince 1932 v Praze. Vystudovala etnografii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Již od poloviny padesátých let se jako jedna z prvních věnovala etnologickému výzkumu života a kultury Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Z této doby se datují její první fotografie slovenských i olašských romských společenství i první fonografické záznamy původní romské slovesné i hudební kultury – pohádek, hudby a písní.

Jako odborná pracovnice vědeckých a kulturních institucí (Sociologického ústavu ČSAV, Okresního muzea v Českém Krumlově, kam přesídlila v roce 1976 z Prahy) zůstává stále věrna romskému tématu. Fotografiemi přitom obohacuje svou vědecky motivovanou práci o emotivní účinek.

V posledních letech odborně působí v Muzeu romské kultury v Brně a externě přednášení na několika univerzitách v České republice i na Slovensku. Je členkou IRU – Mezinárodní romské unie – a aktivně působí v Gypsy Lore Society.


Z její rozsáhlé publikační činnosti jmenujme alespoň: 


Bez kolíb a šiatrov“ (Košice 1965)
Cikánské – romské etnikum v Ostravě“ (Ostrava 1970)
Cikáni – Romové v městském prostředí Českého Krumlova – 1945 – 1988“ 

(Zpravodaj KSVI ÚEF ČSAV, Praha 1988) 
"Romano Drom – Cesty Romů 1945 – 1990“ (Olomouc 1995)
"Čhajori romani – výbor z romské písňové poezie" (Praha 2000)

Cenné je jí spoluautorství na publikacích

Romové – tradice a současnost“ (Brno 1999)
"Černobílý život – The Life in Blafl and White“ (Praha 2000)

(text je převzat ze zadní strany knihy)

...................................
Název: Romové ve fotografii Evy Davidové
Autoři: Foto Eva Davidová, text Erika Manuš
Grafická úprava: Jitka Greplová
Vydavatelství: Fortuna
Rok vydání: 2001
Počet stran: 72 s. 

...................................

Madunice, západní Slovensko 1958


Michalovce 1961


 Třebišov 1957


Kladensko 1960


Populární příspěvky z tohoto blogu

"Cesty po Africe, Asii a Evropě vykonané v letech 1325 až 1354" Muhammad ibn Abdallah Ibn Battuta (Odeon, 1961)

"AL-HARAKA BARAKA: Strukturně – variační pohled na středověká arabská přísloví a rčení" Petr Zemánek, Jiří Milička, František Ondráš (FF UK, 2017)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Komise" Sun’alláh Ibráhim (Dar Ibn Rushd, 2005)

"Byly jsme tam taky" Dagmar Šimková

"Korán" překl. Alois Richard Nykl, 1934