"Romové ve fotografii Evy Davidové" (Fortuna, 2001)Eva Davidová, PhDr., CSc. – etnografa, socioložka a historička umění, patří k naším předním badatelům v oblasti romistiky . Narodila se 28.prosince 1932 v Praze. Vystudovala etnografii a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Již od poloviny padesátých let se jako jedna z prvních věnovala etnologickému výzkumu života a kultury Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Z této doby se datují její první fotografie slovenských i olašských romských společenství i první fonografické záznamy původní romské slovesné i hudební kultury – pohádek, hudby a písní.

Jako odborná pracovnice vědeckých a kulturních institucí (Sociologického ústavu ČSAV, Okresního muzea v Českém Krumlově, kam přesídlila v roce 1976 z Prahy) zůstává stále věrna romskému tématu. Fotografiemi přitom obohacuje svou vědecky motivovanou práci o emotivní účinek.

V posledních letech odborně působí v Muzeu romské kultury v Brně a externě přednášení na několika univerzitách v České republice i na Slovensku. Je členkou IRU – Mezinárodní romské unie – a aktivně působí v Gypsy Lore Society.


Z její rozsáhlé publikační činnosti jmenujme alespoň: 


Bez kolíb a šiatrov“ (Košice 1965)
Cikánské – romské etnikum v Ostravě“ (Ostrava 1970)
Cikáni – Romové v městském prostředí Českého Krumlova – 1945 – 1988“ 

(Zpravodaj KSVI ÚEF ČSAV, Praha 1988) 
"Romano Drom – Cesty Romů 1945 – 1990“ (Olomouc 1995)
"Čhajori romani – výbor z romské písňové poezie" (Praha 2000)

Cenné je jí spoluautorství na publikacích

Romové – tradice a současnost“ (Brno 1999)
"Černobílý život – The Life in Blafl and White“ (Praha 2000)

(text je převzat ze zadní strany knihy)

...................................
Název: Romové ve fotografii Evy Davidové
Autoři: Foto Eva Davidová, text Erika Manuš
Grafická úprava: Jitka Greplová
Vydavatelství: Fortuna
Rok vydání: 2001
Počet stran: 72 s. 

...................................

Madunice, západní Slovensko 1958


Michalovce 1961


 Třebišov 1957


Kladensko 1960


Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)