"Each One Teach One"


Harlem, 131st street (NYC)

 
*Fotografie byly pořízeny během mé návstěvy NYC/NJ/Philadelphia (květen 2001 a leden-březen 2003)

*All these pictures were taken during my visit of NYC/NJ/Philadelphia in May 2001 and January-October 2003

Populární příspěvky z tohoto blogu

"HODNOTA RODINY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI" fórum Židů, křesťanů a muslimů (6.11.2013, Husitská teologická fakulta v Praze)

"Nejmodřejší oči" Toni Morrisonová (Odeon, 1983)

"Ztráta ctnosti: k morální krizi současnosti" Alasdair MacIntyre (OIKOYMENH, 2004)