"Na téma umění a život: F.X. Šalda 1867-1937-2007" T. Kubíček, L. Merhaut, J. Wiendl (Host, 2007)

Soubor studií „Na téma umění a život: F. X. Šalda 1867—1937—2007" představuje reprezentativní průřez současným literárně a uměnovědným myšlením o díle zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. 

Odráží a doplňuje jednání mezinárodní vědecké konference, kterou uspořádala v létě roku 2007 v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně Společnost F. X. Šaldy ve spolupráci s filozofickými fakultami Karlovy a Masarykovy univerzity a Ústavem pro českou literaturu AV ČR v.v.i. v jubilejním roce Šaldova 140. výročí narození a 70. výročí úmrtí. Kniha vstupuje do tradiční řady různorodých publikací uměnovědné povahy, které již po několik generací - zpravidla vždy v jubilejním šaldovském „sedmičkovém" roce -, shrnují aktuální stav bádání na téma F. X. Š.  

Autoři jednotlivých studií se zaměřují zejména na aspekty Šaldova literárněkritického a beletristického díla, stranou ovšem nezůstal ani Šaldův postoj k otázkám hudby, divadla, výtvarného umění aj. Pozornost je věnována rovněž Šaldovi jako kritikovi soudobého politického života. Přirozenou součástí knihy se stala rovněž editovaná diskuse, jež následovala po jednotlivých přednáškových blocích.

(text vydavatel)

.............................................
Název: "Na téma umění a život" : F.X. Šalda 1867-1937-2007
Editoři: Tomáš Kubíček, Luboš Merhaut, Jan Wiendl
Vydavatel: Host
Rok vydání: 2007
Počet stran: 400
.............................................

 

..obsah..

Jiří Brabec: Šalda dnes
Daniel Vojtěch: Moderní kritik vytváří a udržuje sama sebe :
Jaroslav Med: Šalda a demokracie
Jan Wiendl: Ráje a utopie F. X. Šaldy
Milan Suchomel: Cesta na střed

Diskuse I

Tomáš Kubíček: Sedmý úkol Jana Mukařovského
 Jan Matonoha: "F. X. Š. a strukturalismus", nebo "F. X. Š., nebo strukturalismus"?

Diskuse II

Josef Vojvodík: "Tragická tvůrčí dramatičnost"
Libuše Heczková;: Víra kulturní
Aleš Haman: Šalda a Nietzsche
Hana Šmahelová: Zapleten do času

Diskuse III

Lucie Kostrbová: Manýrismem k symbolismu - Šaldova "Analýza"
Mariana Dukátová: Několik poznámek k Životu ironickému
Jiří Rambousek: O humoru Šaldových polemik

Diskuse VI

Jan Staněk: "Pracovat v živém"
Jiří Kudrnáč: Šalda o dekadenci
Petr Holman: F. X. Šalda Otokaru Březinovi
Luboš Merhaut: Od polemiky k aféře
Hana Bednaříková: Šalda v polemikách desátých let

Diskuse V

Jan Malura: Šaldovo pojetí baroka
Michal Topor: Šaldův Zeyer
Veronika Broučková: Šaldova recepce tvorby básníků Literární skupiny
Petr Komenda: F. X. Šalda a literární kritik Bedřich Fučík

Diskuse VI

Petr Šrámek: ak správně řekl tuším Šalda
Veronika Košnarová: Šaldův pojem uměleckého experimentu a proměny interpretace pojmu v 50. a 60. letech
Ladislav Soldán: Nad Susovými výklady díla a osobnosti F. X. Šaldy
Roman Kanda: Několik poznámek k tématu Jan Lopatka a F. X. Šalda

Diskuse VII

Rudolf Pečman: Podněty F. X. Šaldy hudební kritice
Veronika Ambros: F. X. Šalda a veselohra : aneb jak Šalda přeskočil hradby
Aleš Filip, Roman Musil: Od zraku k syntéze
Jiří Hraše: F. X. Šalda a pražský rozhlas radiový

Diskuse VIII

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí