"mlčení našich přátel / the silence of our friends" Martin Luther King Jr.

"Na konci si nebudeme pamatovat slova našich nepřátel, 
ale mlčení našich přátel."


"In the end, we will remember not the words of our enemies, 
but the silence of our friends."

Martin Luther King Jr.Populární příspěvky z tohoto blogu

Seriál Chalífát a racionalizace nenávisti vůči muslimům v Evropě

Dokument Nebezpečný svět Rajka Dolečka - Jak se vyrovnáváme se zlem ve světě?