"Smrt, hroby a záhrobí v islámu" Bronislav Ostřanský (Academia, 2015)Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvyklostmi takové hloubky jako právě v problematice funerální. Jedná se tedy o významné „kolbiště“, kde se po staletí střetávají i míjejí různé výklady islámu. Kolektivní monografie Smrt, hroby a záhrobí v islámu s podtitulem Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů se zaměřuje právě na tento neklidný terén nejen středověkého, ale též soudobého muslimského myšlení a praxe.

(text vydavatel)


související:

"Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti" Ondřej Beránek 

Rozhovor s Ondřejem Beránkem na téma islámská filosofie, Ibn Rušd a islamolog Ignác Goldziher (18.7.2013)...........................
Název: Smrt, hroby a záhrobí v islámu: Poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů
Autor: Bronislav Ostřanský 
Vydavatelství: Academia
edice: Orient
Rok vydání: 2015
Počet stran: 308
...........................Obsah


Úvod: Hřbitovy jako kolbiště aneb Funerální tematika pohledem islámských pramenů 
(Bronislav Ostřanský)

1. Ke Goldziherovu pojednání O uctívání mrtvých v pohanství a islámu 
(Ondřej Beránek)

2. Smrtí nic nekončí: Smrt, pohřeb a záhrobí v díle muslimského učence al-Aqurtubího (Bronislav Ostřanský)

3. Pohřbívání a návštěva svatých míst v Syropalestině ajjúbovského a mamluckého období (Daniel Boušek)

4. Nadační listina damašské funerální madrasy al-Is´irdíja 
(Miroslav Melčák)

5. Damašská funerální epigrafika ajjúbovského a raně mamluckého období 
(Miroslav Melčák)

6. Pohledem hroboborců: Hroby jako závažné téma autorit salafitského islámu 
(Pavel Ťupek)

7. Cesta muslima Abú Bakra Džábira al-Džazá´irího 
(Daniel Boušek)

8. Umírání a smrt: Realizace náboženských pravidel v nemuslimském prostředí 
(Martin Klapetek)


Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)