"Osm teorií náboženství" Daniel L. Pals (ExOriente, 2015)Jakým způsobem lze přistupovat ke zkoumání náboženské zkušenosti a náboženských systémů? Co se o náboženství dozvíme, budeme-li zkoumat jeho funkci a hledat jeho původ? Je možné analyzovat společné motivy rozdílných náboženských představ?

Americký religionista Daniel Pals, jenž působí na universitě v Miami, nám ve své knize Osm teorií náboženství na tyto a další podobné otázky představuje odpovědi myslitelů, kteří výrazně poznamenali intelektuální kulturu dvacátého století. Svůj výklad začíná u viktoriánských průkopníků antropologie Edwarda Tylora a Jamese Frazera. Pokračuje hlavními představiteli přístupu, který se snaží původ náboženství redukovat na jedinou příčinu: psychologickým redukcionismem Sigmunda Freuda, sociologickým redukcionismem Émila Durkheima a ekonomickým redukcionismem Karla Marxe. Poté přejde ke zkoumání hlavních námitek proti tomuto přístupu, které formulovali sociolog Max Weber a srovnávací religionista Mircea Eliade. Nakonec se zamýšlí nad novějšími metodami a myšlenkami, které vzešly z afrických terénních výzkumů E. E. Evans-Pritcharda a z interpretativní antropologie Clifforda Geertze.

Každému autorovi je věnováno zhruba čtyřicet stejně uspořádaných stran, které sestávají z životopisného kontextu, teoretického výkladu, pojmové analýzy, kritického hodnocení a jsou doplněny přehledem doporučené literatury. Kniha je v českém vydání rozšířena o doslov Radka Chlupa, který zkoumá oprávněnost Palsova rozdělení jednotlivých autorů na základě užití redukcionistických postupů, a odpovědí Daniela Palse na jeho závěry.

Kniha vyšla nejprve pod názvem "Seven Theories of Religion" (Oxford University Press, 1996), druhé vydání "Eight Theories of Religion" (Oxford University Press, 2006). V roce 2014 vyšlo "Nine Theories of Religion".


ukázka: books.google.cz

..........................
Název: Osm teorií náboženství
Originál: Eight Theories of Religion
Autor: Daniel L. Pals
Překlad: Valentinová, Lucie
Nakladatel: ExOriente
Počet stran: 485
Rok vydání: 2015 (1. vydání)
............................obsah..


Úvod

E. B. Tylor: Animismus a magie (primitivní kultura)
J. G. Frazer: Animismus a magie (zlatá ratolest) 
Sigmund Freud: Náboženství a osobnost
Émile Durkheim: Společnost jako posvátno
Karl Marx: Náboženství jako odcizení
Max Weber: Pramen sociálního jednání
Mircea Eliade: Skutečnost posvátna
E. E. Evans-Pritchard: Sociální "výtvor srdce"
Clifford Geertz: Náboženství jako kulturní systém

Závěr

Humanistická religionistika Daniela Palse a její úskalí (Radek Chlup)

Odpověď Daniela Palse

Ediční poznámka

Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)