"Fanatismus" Günter Holle (Portál, 1998)V druhé polovině tohoto století můžeme být na celém světě svědky děsivého nárůstu fanatických postojů a jednání v nejrůznější podobě: u extremistických politických hnutí, u autoritářských sekt, ale také u některých skupin hlásících se ke světovým náboženstvím.
Günter Hole se ve své studii ptá po psychologických kořenech tohoto jevu a dospívá k šokujícímu poznání takzvané destruktivní síly ideálu. Ukazuje, kdo má k fanatismu sklony a za jakých vnitřních podmínek se může fanatismus rozvinout.

Čtenář v knize najde fundovanou analýzu opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho i řady moderních autorů. Tato analýza je poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti.

Závěrečné kapitoly obsahují praktické závěry, které ukazují, jaký postoj lze vůči fanatismu kolem nás zaujmout a jak mu lze předcházet.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Fanatismus: sklon k extrému a jeho psychologické kořeny
Autor: Günter Holle
z němčiny přeložila Simona Hoskovcová
Vydavatelství: Portál
Rok: 1998
Počet stran: 147
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:: OBSAH ::


KAPITOLA I.

Úvod


KAPITOLA II.

Pozadí fenoménu v současnosti

1. Proměna hodnot, pluralismus a hledání nové jistoty
2. Role sociální situace


KAPITOLA III.

Podstata fanatismu

1. Co je fundamentalismus?

a. Východiska a základní znaky
b. Historické pozadí
c. "Tvrdý" a "měkký" fundamentalismus

2. Co je fanatismus?

a. Vymezení pojmu
b. Historický vývoj pojmu
c. Formy a možnosti rozdělení

3. Výchozí situace a osobnost

a. Esenciální fanatismus: Primární sklon k extrému
b. Indukovaný fanatismus: Strhující efekt skupiny a davu

4. Role myšlenky, ideje a jejího zpracování

a. Sugesce a tvorba přesvědčení
b. Identifikace s ideálem
c. Náboženská vzrušení a fanatismus
d. politické nadšení a fanatismus
e. Svědomí pod fanatickým nátlakem


KAPITOLA IV.

Typologie a psychická dynamika fanatika

1. Fanatik jako exemplární existence

a. Formy projevu a znaky chování
b. Typické vlastnosti a rysy fanatických osobností
c. Role agrese, nenávisti a ochoty k násilí
d. Význam osobnostní struktury

2. Obsahové zaměření fanatismu

a. Náboženský fanatismus a nábožensky fanatická hnutí
b. Političtí fanatici a politicky-fanatická hnutí
c. Splynutí náboženského a politického fanatismu
d. Individuální fanatici


KAPITOLA V.

Přechodové a hraniční oblasti fanatismu

1. Kdy se z fundamentalisty stává fanatik?

a. Potřeby působící současně
b. Hyperkompenzace pochyb a osobní nejistoty
c. Destruktivita ideálu pod tlakem důslednosti

2. Kdy je fanatismus patologický?

a. Kritéria normality, abnormality a nemoci
b. Náboženský fanatismus a náboženský blud
c. Politický fanatismus a politický blud


KAPITOLA VI.

Hnutí proti fanatismu

1. Boj proti tyranii hodnot

a. Různost hodnot jako vlastní hodnota
b. Odvaha k nedokonalosti

2. Víra, láska a fanatismus

3. Tolerance a zacházení s fanatiky


KAPITOLA VII.

Závěr

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)