"Fanatismus" Günter Holle (Portál, 1998)V druhé polovině tohoto století můžeme být na celém světě svědky děsivého nárůstu fanatických postojů a jednání v nejrůznější podobě: u extremistických politických hnutí, u autoritářských sekt, ale také u některých skupin hlásících se ke světovým náboženstvím.
Günter Hole se ve své studii ptá po psychologických kořenech tohoto jevu a dospívá k šokujícímu poznání takzvané destruktivní síly ideálu. Ukazuje, kdo má k fanatismu sklony a za jakých vnitřních podmínek se může fanatismus rozvinout.

Čtenář v knize najde fundovanou analýzu opírající se o učení Le Bona, Freuda, Kretschmera, Fromma, Canettiho i řady moderních autorů. Tato analýza je poutavě čtivá díky mnoha příkladům náboženského a politického fanatismu z historie i současnosti.

Závěrečné kapitoly obsahují praktické závěry, které ukazují, jaký postoj lze vůči fanatismu kolem nás zaujmout a jak mu lze předcházet.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Název: Fanatismus: sklon k extrému a jeho psychologické kořeny
Autor: Günter Holle
z němčiny přeložila Simona Hoskovcová
Vydavatelství: Portál
Rok: 1998
Počet stran: 147
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

:: OBSAH ::


KAPITOLA I.

Úvod


KAPITOLA II.

Pozadí fenoménu v současnosti

1. Proměna hodnot, pluralismus a hledání nové jistoty
2. Role sociální situace


KAPITOLA III.

Podstata fanatismu

1. Co je fundamentalismus?

a. Východiska a základní znaky
b. Historické pozadí
c. "Tvrdý" a "měkký" fundamentalismus

2. Co je fanatismus?

a. Vymezení pojmu
b. Historický vývoj pojmu
c. Formy a možnosti rozdělení

3. Výchozí situace a osobnost

a. Esenciální fanatismus: Primární sklon k extrému
b. Indukovaný fanatismus: Strhující efekt skupiny a davu

4. Role myšlenky, ideje a jejího zpracování

a. Sugesce a tvorba přesvědčení
b. Identifikace s ideálem
c. Náboženská vzrušení a fanatismus
d. politické nadšení a fanatismus
e. Svědomí pod fanatickým nátlakem


KAPITOLA IV.

Typologie a psychická dynamika fanatika

1. Fanatik jako exemplární existence

a. Formy projevu a znaky chování
b. Typické vlastnosti a rysy fanatických osobností
c. Role agrese, nenávisti a ochoty k násilí
d. Význam osobnostní struktury

2. Obsahové zaměření fanatismu

a. Náboženský fanatismus a nábožensky fanatická hnutí
b. Političtí fanatici a politicky-fanatická hnutí
c. Splynutí náboženského a politického fanatismu
d. Individuální fanatici


KAPITOLA V.

Přechodové a hraniční oblasti fanatismu

1. Kdy se z fundamentalisty stává fanatik?

a. Potřeby působící současně
b. Hyperkompenzace pochyb a osobní nejistoty
c. Destruktivita ideálu pod tlakem důslednosti

2. Kdy je fanatismus patologický?

a. Kritéria normality, abnormality a nemoci
b. Náboženský fanatismus a náboženský blud
c. Politický fanatismus a politický blud


KAPITOLA VI.

Hnutí proti fanatismu

1. Boj proti tyranii hodnot

a. Různost hodnot jako vlastní hodnota
b. Odvaha k nedokonalosti

2. Víra, láska a fanatismus

3. Tolerance a zacházení s fanatiky


KAPITOLA VII.

Závěr

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s Ali Větrovcem (e-islam.cz) na téma muslimové a jejich náboženství ve vztahu k současné západní společnosti (14.7.2019)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

James Baldwin "...děti se rodí bez vědomí toho, jakou mají barvu pleti" (1974)

"Černý jako já" John Howard Griffin (Mladá fronta, 1976)