"The Miniskirt / Minisukně" Richard NtiruVizualizovat co je očím skryto:
je paradoxní rozkoší rozumu.

Na nemocničním lůžku spatřeného:
umírá imaginace.

Lelkovat na pokraji reality:
je být v pelíšku životní iluze.

Po pokoření vrcholu:
přichází paradoxní zklamání.

Z legendárního neznáma:
se stalo klišé jednotlivin.

Či může syntetický silon
pykat za krásu Venušiných čar?.....................................................


"The Miniskirt" by Richard Ntiru


To visualize what you cant see
That's the paradoxical pleasure of the Mind

In the afterbirth of seeing,
Death of imagination

To dally on the brink of reality
Thats the snug illusion of life

In the capitulation the summit
Paradoxical disappointment

Now is the legend beyond
Become the cliche of the elements

Shall the synthetic gauze

Atone for the beauty of the fertility lines?O autorovi: 

Richard Ntiru (nar. 1946)

Ugandský básník, pochází z vesnice nedaleko Kisora. Vystudoval na nbararské střední škole a na kampalské Makerere University College, kde byl v době jeho studií čilý literarní ruch.
Ntiru tam působil jako redaktor literárního časopisu. Podílel se také na organizování uměleckého festivalu roku 1969. Vydal sbírku básní Napětí (Tensions). Je rovněž autorem rozhlasových her.

Další ukázka jeho poezie: "Je-li pravda"


About the author: 

Richard Ntiru (Born 1946)

He´s a poet, born in a village close to the town Kisoro (Western Uganda), he was graduated from Nbarar high school, then obtained his university degree in literature at Makerere University Kampala (MUK). At the time of his studying, he lively contributed to several activities and cultural events, and worked as an editor of a literature magazine. Richard Ntiru also participated in organizing an art festival during the year 1969. He published a collection of poems called "Tentions". He´s an author of theather plays as well.

Other excerpt of his poetry: "If It is True" 

Překlad básně: Pavel Šrut
Ukázka je z knihy  "Černý Orfeus: moderní poezie tropické Afriky"
Vladimír Klíma (Československý spisovatel, 1977)

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

The Blaze "Territory" (2017)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)