Konec pozemského věku? Debata s orientalisty Ondřejem Beránkem a Bronislavem Ostřanským a religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma tzv. Islámský stát. (ČR Vltava 4.2.2017)foto: Bojovníci takzvaného Islámského státu - Foto: Day Donaldson, flickr.com , CC BY 2.0
Zajímavá debata s orientalisty Bronislavem Ostřanským a Ondřejem Beránkem, kteří jsou rovněž editory knihy "Islámský stát: Blízký východ na konci časů", a religionistou Zdeňkem Vojtíškem proběhla na Českém rozhlase Vltava 4. 2. 2017. Během necelé hodiny se tato trojice snažila poukázat na skutečnosti, které media opomíjejí a rovněž zmínit důležité historické souvislosti, které jsou nutné k pochopení IS. Ondřej Beránek označuje způsob, jakým IS vykládá teologické texty termínem "klipovistost" (viz s. 28 v knize "Islámský stát..."), jež je postavena na selektivním čtením Koránu a Sunny. Takto "vytažené" pasáže náboženských textů pak IS zasazuje libovolně do "svého" kontextu a prezentuje svůj světonázor, kterým chce přesvědčit muslimy z celého světa, aby se přidali na jeho stranu.

Další stěžejní taktikou IS je zpochybnit komplexnost světa a vyrušit tzv. šedou, tj. nejednoznačnost, opak polarizovaného světa rozděleného na černou a bílou. Myslí se tím ale hlavně muslimové, kteří takzvaně stojí mezi Západem a Východem, a právě oni jsou cílovou skupinou IS k níž hovoří a kritizuje zároveň. Cílem je přesvědčit tyto nerozhodnuté muslimy, že Západ není na jejich straně a zviklat jejich, dle IS naivní, představy. Výsledkem je pak svět dvou stran; my vs. oni, resp. IS vs. zbytek světa. Důležitým tématem v rétorice IS je apokalyptika a jak se s ní pracuje např. ve svém internetovém občasníku Dábiq, na toto téma hovořil B. Ostřanský. V knize "Islámský stát..." věnoval tomuto tématu celou kapitolu.


Na velmi zajímavou analogii mezi IS a "odborníky" na islám poukázal Zdeněk Vojtíšek, když zmínil IS a jeho výklad teologie a eklektický přístup k několikasetleté tradice islámské teologie* a obdobný přístup v Evropě, kde se šmahem zavrhne dlouholetá tradice orientalistů a pozornost dostane instantní vykladač politického islámu. 


------------------
poznámka:

* Věrouka (ar. ‘aqída), čtyři teologické školy (ar. medhab, pl. madáhib) Hanafi, Maliki, Shafi'i a Hanbali.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Donald Bogle "Bright Boulevards", příběh černého Hollywoodu (audio přednáška) 7.3.2006

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

2 x Langston Hughes

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"