"Černý Orfeus - Moderní poezie tropické Afriky" (Praha, 1977)Poezie černochů z USA není až tak neznámá českému čtenáři, v 50., 60. a 70. letech vyšlo několik sbírek, kde se Afro-Američané představili českému publiku, jejich „předci„ už tolik prostoru nedostali a teprve až nyní je možné si vytvořit více komplexnější obraz o poezie tropické Afriky. Sám autor Vladimír Klíma v úvodu říká: „Tropické Africe sice chybějí tradice psané poezie, ale zato má hojnost ústní slovesnosti. Dlouho se tam nepociťovala potřeba psané literatury, avšak umění slova provází život Afričana odedávna a těší se dokonce mimořádnému uznání.“ Antologie nese název afrického literárního časopisu, který začal vycházet v západonigerijském Ibadanu v roce 1957 a přináší překlady básní z celkem 20 afrických států (Senegal, JAR, Angola, Uganda, Keňe, Tanzanie,…) a více jak 30ti básníků.Tématicky a stylově se tato sbírka pohybuje ve všech hlavních polohách africké poezie, od typických témat ze života Afričanů mimo velkoměsta a jejich stesku po ztracené Africe, přes představitele moderního pohledu na svou minulost a současnost, tzv. hnutí „négritude – oslavy černošství“, až po skutečně moderní a do určité míry až neafrické umělce, kteří chtějí překročit (pro ně příliš) uzavřené a svazující téma Afrika a posunout se dále, podle svých vzorů (Rimbaud nebo Dostojevskij).

Silná stránka této antologie spočívá v hrdosti s jakou se afričtí básníci hlásí ke své minulosti a mentálně se snaží udržet spojení se svými kořeny. Autor rovněž upozorňuje na vývoj v oblasti literatury, kterým Afrika prošla: „Prudkým skokem se Afrika přenesla do své literární éry a zvládla tak v průběhu několika desetiletí proces, který v Evropě trval celá staletí.

V závěru V. Klíma dodává: "Africké básnictví prochází neobyčejně živým, dynamickým obdobím, jeho plody bude možné posoudit až v budoucnosti. Považujme tedy tuto knihu za kolektivní čtenářskou expedici, která chce zmapovat alespoň základní rysy, rozlohu a charakteristické zvláštnosti moderní poezie černého kontinentu.


Citace jsou převzaty z úvodu níže uvedené publikace, str. 11 – 23..........................................
Název: Černý Orfeus - Moderní poezie tropické Afriky
Autor: Vladimír Klíma
Překlady básní: Vladimír Klíma,Pavel Šrut a Jiří Žáček
Vydavatelství: Praha, Československý spisovatel
Rok vydání: 1977
Počet stran: 139 s.
Fotografie jako ilustrační doprovod byly použity z publikace DIE AFRIKANISCHE PLASTIK, Eliot Elisofon, Köln, 1958 
.........................................


Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)