"Aristotelův Bůh" Antonín Kříž (Hlídka, 1934)1. Aristotelova kritika předchůdců
2. Aristotelova víra, jeho důkazy o jsoucnosti Boha a vlastnosti Boha.
3. Působnost Boha.
4. Jest Aristotelů Bůh stvořitelem?
"Aristoteles byl žákem Platonovým, snad více, než jak sám přiznával, i nemohl souhlasiti s názorem výlučného empirismu, který zas ve všem vidí jen hmotu, náhodu, prostý mechanismus. Z tohoto důvodu odporuje Demokritovi, stejně
jako jeho učitel Platon. Neboť příroda podle Aristotela není nahodilým shlukem atomů, prvky nejsou, v jednotlivinách ledabyle seskupeny, nýbrž jsou v jakémsi poměru a skladbě. Aristoteles velmi důrazně kritisuje a odmítá materialisticko-mechanistický názor Demokritův, proti němuž staví názor dynamicko-teleologický; proti pouhé kvantitě vyzdvihuje kvalitu. Demokritova atomistika nutně vedla k atheismu, neboť v tomto systému, kde všechno mělo se vyvíjeti podle zákona nutnosti, nebylo potřebí žádného principu metafysického a počátek věcí a světa přičítán náhodě. A tak Aristoteles vytýká Demokritovi, že opomíjí jmenovati příčinu právě tam, kde běží o hlavní věc. Ježto totiž
Demokritos se netáže po příčině celku, nechává jej vzniknouti bez příčiny, sama sebou a náhodou; nebe a všechny zjevy jsou prý jen věcí náhody.
(...)
"Aristoteles provedl synthesu mezi staršími iónskými filosofy, tzv. fysiology a mezi theologickou spekulací eleatů. Byl přírodovědcem a zároveň theologem. Právě učení o principech nazval theologií. U něho není jen přírodní dění; nýbrž také bezlátkový, transcendentní, nezměnitelný božský duch. Pravdu hledal jako jádro skutečnosti, duševní v jeho působnosti v daném. Působení jest však věcí snahy, vůle, účelovosti. Nepodmíněné bytí božstva jest mu klíčem pro poznání podmíněného, konečného bytí. V Bohu jako dobru o sobě je dán také poslední účel všeho snažení. Poznání Boha nej vyšší vědou jest ukončením světa dober a zkoumavého života, v němž se dokonávají duševní ctnosti."celý článek v PDF
(v hranatých závorkách je stránkování v PDF souboru pro tisk)
 
Antonín Kříž "Aristotelův Bůh"

1934, č. 6, str. 207-211 [212-216]
1934, č. 7, str. 256-265 [259-268]
1934, č. 8, str. 291-303 [294-306]
1934, č. 9, str. 335-347 [338-350]
1934, č. 10, str. 379-386 [382-389]
1934, č. 11, str. 427-443 [430-446]
1934, č. 12, str. 463-480 [466-483]

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rozhovor s afrikanistou Vojtěchem Šarše na téma africké literatury a hnutí Négritude (12.10.2018)

"Fanatismus" Günter Holle (Portál, 1998)

"Zákaz Aristotelových spisů ve XIII. století" Jan Smrž (Hlídka, 1920)

"Black man's burden" John Oliver Killens (Trident Press, 1965)

F.X.Šalda "Ve věku železa a ohně" (Šaldova reakce na Stalinovy čistky v 30. letech)