"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)
Marocký profesor Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (1935–2010) (více o autorovi v tomto článku) byl jedním z  nejvýznamnějších arabských filosofů současnosti. Je autorem velmi významné Kritiky arabského rozumu, ve čtyřech svazcích (Rozvoj arabského rozumu, 1984; Struktura arabského rozumu, 1986; Arabský politický rozum, 1990; Arabský etický rozum, 2001). Ta je kritikou (ve smyslu analýzy) celé arabské vědecké kultury. Ukazuje meze a  originální přínosy arabského myšlení, čímž vyvolává rozsáhlou debatu v akademickém světě i v politice. Kniha, kterou držíte v ruce, je úvodem ke zmíněným čtyřem svazkům.


Arabské myšlení se dnes zdá být v napětí mezi fundamentalismem, který chce rekonstruovat současnost podle idealizované minulosti, a  dovezeným modernismem, který odmítá tradici. Al-Džábirí odmítá toto falešné napětí a zkoumá tvůrčí filozofickou cestu k arabské modernitě. Jeho progresivní kritika mu umožňuje stanovit principy čtení koncepčních přístupů arabského rozumu. Tato kniha evropskému čtenáři poskytuje klíč pro znovuobjevení kulturního světa, jímž byl západní svět dříve výrazně ovlivněn. Zároveň je příspěvkem k aktuálnímu dialogu mezi evropskými a arabskými perspektivami.


...........................
Nízev: Kritika arabského rozumu. Úvod
Autor: Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (1935–2010)
Přeložila: Miluš Kotišová
Nakladatel: Filosofia (Filosofický ústav AV ČR)
Datum vydání: 25.05.2018
Edice: Filosofie a sociální vědy, svazek 59.
Počet stran: 193
...........................


Obsah

Předmluva: Ex occidente lux
Ahmed Mahfoud a Marx Geoffroy

Kritika arabského rozumu: Úvod
Naqd al-´aql al-´arabí
Muhammad ‘Ábid al-Džábirí

Úvod. Na cestě k naší moderně opětovným promyšlením tradice (turáth)

I. Jiné čtení diskurzu o tradici
1. současné slabiny
2. Plaidoyer za vědeckou kritiku arabského rozumu

II. Filosofické myšlení a ideologie
3. Historická dynamika arabsko-islámské filosofie
4. Velikost a úpadek rozumu
5. Andaluské obrození

Závěr: Důsledky budou averroistické

Seznam literatury
Résumé
Slovník arabských pojmů
Rejstřík

Populární příspěvky z tohoto blogu

Přednáška: "Muhammad ‘Ábid al-Džábirí - Kritika arabského rozumu" Filosofický ústav AV ČR, 20. září 2018

"A potom jsme uslyšeli hřmění" John Oliver Killens (Naše vojsko, 1975)

"Malcolm X: The Great Photographs" (Stewart Tabori & Chang, 1993)

"The Autobiography of Malcolm X" Alex Haley (1965)

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)