Marocký filosof Mohamed Abed Al-Džábrí
Mohamed Abed Al-Džábrí
Arabsky: محمد عابد الجابري‎

27.12.1936 – 3.5.2010 

Al-Džábrí byl profesor filosofie na Univerzitě Mohammeda V. v Rabatu. Rovněž patřil mezi odborník na arabský jazyk a arabskou literaturu. Je považován za jednu z hlavních osobností mezi intelektuály v současném arabském světě. Do povědomí se dostal rovněž svým projektem "Kritika arabského myšlení".


Narodil ve městě Figig, v Maroku, 27. prosince 1935. Al-Džábrí patřil k těm ojedinělým arabským filosofům, kteří hovořili a psali ve třech jazycích: Arabsky, Francouzsky a Anglicky. Byl členem nezávislé mezinárodní organizace „Arab Democracy Foundation” 


Myšlenky a úvahy

Zpočátku zpochybňoval filosofické hodnoty liberálů, marxistů a fundamentalistů. Poté objevil arabskou filosofii 10. a 12. století, období politického a ideologického boje, v níž viděl předvoj racionalismu, která je charakteristická pro 14. století a jejíž hlavní představitel byl Ibn Chaldún.

Zaměření Al-Džábrího zájmu zahrnovalo jak racionalitu v tradiční muslimské filosofii jakou představuje Ibn Sína (lat. Avicenna), Ibn Rušd (lat. Averroes), tak i současné myšlenkové proudy v muslimském / arabském světě. Al-Džábrí odmítal současnou polarizaci arabského myšlení, kde importovaný modernismus prosazuje svou ekonomickou, vědeckou, technologickou a vojenskou nadřazenost, a přehlíží tak arabskou tradici a fundamentalismus, který se snaží zprostředkovat „útěchu“, že Arabové nebyli nutně jen druhořadá skupina v ostatních odvětvích člověka a jsou schopni obnovit a rekonstruovat současnou představu idealizované minulosti.

Sám sebe Al-Džábrí řadil do kategorie intelektuála, 
který má sklon přebírat inspiraci jak z tradičních hodnot, tak i moderních, a hledal tím tak opravdovou arabskou modernu, čímž sám sebe vyčlenil od reformních salafistů nebo liberálních intelektuálních. V této spojitosti Al-Džábrí dodává: 

„…první a druhá skupina arabských intelektuálů nereflektuje kreativní zapojení s tradicí a modernou. Jejich záměr je pouze oživit tradici (turath), aby byla použitelná na přítomnost, nebo aby se naslepo osvojily západní hodnoty a praktiky, která se implikují do arabského kontextu. Třetí skupina intelektuálů, jejichž záměr je hledání skutečné arabské moderny, je více zajímavá, protože jsou více kreativní a kritičtí ve vztahu k obojímu, tradici i moderně.

Podle Al-Džábrího jsou v historii politického myšlení několik elementů, jež
neustále ovlivňují arabský svět a způsobují jeho stagnaci: napodobování spíše než kritické myšlení se stalo hlavní formou povědomí. Jako opozici proti tomuto vlivu chtěl Al-Džábrí posílit racionální a intelektuálskou tradici mezi muslimskými filosofy. Podle něj má „Maghreb“(západní arabský svět) tradici v racionálním myšlení založenou na řecké filosofii, jako příklad uváděl Ibn Rušda (Averroese). Tento pohled byl v protikladu s „mašrik“ (východní arabský svět), kde se muslimští filosofové věnovali gnoseologii, hermetismu a súfismu, které Al-Džábrí považoval za iracionální a estetické směry.


Kariéra a vědecká činnost

Svou vědeckou kariéru začal v roce 1958 v Sýrii na Univerzitě v Damašku. V roce 1970 obdržel za svou disertační práci o Ibn Chaldúnovi doktorský titul v oboru filosofie na Univerzitě Mohammeda V. v Rabatu (Maroko). Je autorem více jak 30 knih, mezi jeho poslední práce patří „Úvod do Koránu“(2006) a „Pochopení Koránu“ (2008), jeho díla byla přeložena do několika světových jazyků.

V roce 1988 byl Al-Džábrí oceněn organizací UNESCO „Bagdádskou cenou za arabskou kulturu„ a v roce 1999, v Tunisu, oceněn „Cenou za marockou kulturu“. Al-Džábrí patří mezi nejzásadnější marocké intelektuály a svým intelektuálním a vědeckým přínosem si vydobyl místo v moderní arabské literatuře. 


Al-Džábrí byl během svého života několikrát oceněn za svou práci, bývalý irácký prezident mu nabídl 100.000$ a 32.000$ mohl získat od libyjského prezidenta Muamara Qaddáfího, obě tyto nabídky odmítl. Zemřel 27. prosince 2010, ve věku 73 let. :: Knihy ::

"Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique" (1999)

"Critique de la Raison Arabe" (1982)

"Nous et Notre Passé - Al-Marqaz al-taqafi al-arabi" (1980)

"La Pensée de Ibn Khaldoun: la Assabiya et l'État" (1971)

"Pour une Vision Progressiste de nos Difficultés Intellectuelles et Éducatives" (1977)

"Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought" (2008)

"The Formation of Arab Reason: Text, Tradition and the Construction of Modernity in the Arab World" (2010)

"La raiason politique en Islam" (2007)


Zdroj:
Wikipedia „Mohammed Abed Al-Jabri
Critical Muslims Blog „Death of an Averroist: Muhammad Abid al-Jabiri

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)