Rozhovor s Annou Oravcovou o hnutí Zulu Nation a obvinění Afrika Bambaaty ze sexuálního zneužívání teenagerů (20. 6. 2016)Stejně jako svět s velkým S přichází o svá dogmata a osobnosti, stejně tomu tak je i ve světech malých. Do tohoto procesu změn se před pár měsíci dostal hip hopový mikrokosmos, jehož dogma ohroženo, zatím, není, za to ale jedna z jeho zakládájících osobností musí přinejmenším ledasco vysvětlovat a bojovat tak o svou kredibilitu, tváří tvář všem generacím, pro které byl nezpochybnitelnou ikonou. Ačkoli se jedná o lokální kauzu z US of A, využil jsem příležitosti položit pár otázek české člence hnutí Universal Zulu Nation, konkrétně jeho Chapter 9, Anně Oravcové, která mimo této aktivity ještě moderuje hiphopový pořad "Street Cypher" na Rádiu Spin nebo pořádá akce "Freestyle Mondays".


Rozhovor se kromě kauzy zneužití teenagerů Afrika Bambaatou (více zde) věnuje i rapperovi KRS Oneovi, který se pokusil Bambaatu hájit, ale jeho postoj vyvolal bouři kritiky (více zde). Je třeba dodat, že v době, kdy tento rozhovor vznikal, vydalo Zulu Nation další vyjádření, ve kterém se omlouvá za počáteční bagatelizování obvinění svého vůdce (celý článek zde).


Afrika Bambaataa
1 . Jako členka Universal Zulu Nation (UZN) určitě sleduješ současnou situaci kolem Afrika Bambaaty (AB) a obvinění, že sexuálně zneužíval teenagery. Na jaké si straně, jestli na nějaké jsi? 

Situaci sleduji od první zprávy, kterou jsem dostala v rámci interní komunikace UZN, kde bylo zmíněno, že Star ve své show na YouTube (Shot97) roznáší pomluvy o AB a že celá záležitost s obviněním Ronalada Savage podléhá internímu šetření. Od té doby se ke mně dostalo spoustu informací o tom, že se jednalo o „veřejné tajemství“ v nejvyšších kruzích UZN. Dle mého názoru vyjádření UZN a neustálé popírání ze strany AB jdou proti základní myšlence hip hopu jako kultury, která by měla být postavena na tom, že dává prostor znevýhodněným skupinám k tomu, aby mohly vyjádřit svůj názor. Tvrdit, že jde pouze o drby, snahu o zviditelnění a o nějaké konspirační teorie, je jen další způsob viktimizace obětí. Já se rozhodně přikláním k vyjádření, které vydaly Rosa Clemente, DJ Kuttin Kandi a Julie-C (v plném znění zde).

2. Jasné vyjádření od Bambaaty zatím nezaznělo a argument ZN, že se jedná o konspirační akci COINTELPRO*, spíše ukazuje, že jejich postoj není moc pevný.

Reakce nejvyššího představenstva UZN je zdrojem značné nespokojenosti. Nejen, že své první stanovisko vydali ve jménu celé globální sítě UZN, ale také se odvolali na konspirační teorie, což někteří, včetně mě, považovali za přinejmenším podezřelé. Samozřejmě máme každý své představy o tom, co je v takovémto případě přijatelná odpověď. Já osobně jsem postrádala minimálně zmínku o tom, že zneužívání dětí je reálný problém, a vyjádření nějakého soucitu s potenciálními obětmi. 

Mezitím UZN vydalo další stanovisko, že Bambaataa již od roku 1994 nefiguruje jako jediný vůdce UZN a oficiálně byl ze své pozice v nejvyšší radě sesazen. Následně bylo zbaveno funkce několik dalších lidí, o kterých se tvrdí, že o celé záležitosti dávno věděli a vědomě ochraňovali Bambaatuu a jeho image. Dochází tedy k restrukturalizaci celé organizace a několik poboček bylo zavřeno. V podstatě je to teď na individuálním rozhodnutí každého člena či členky, zdali chtějí zůstat součástí UZN nebo ne. 

11. 5. 2016 Afrika Bambaataa poskytl první veřejný rozhovor pro stanici FOX 5, ve kterém dále trvá na své nevinně.
KRS One

3. Jaký je tvůj názor na KRS Ona a jeho bagatelizování celé kauzy v pořadu Drink Champs rappera Noreho?
Link na záznam pořadu

Afrika Bambaata i KRS-One jsou takřka heroické osobnosti hip hopu. Pokud nevíš, kdo jsou a co pro hip hop udělali, tak nemůžeš být „true“ ani „real“ hiphoper. Taková je dnes situace. Bambaataa je považovaný za duchovního otce, který nastolil mír v Jižním Bronxu a vytvořil náhradní rodinu, prostor pro všechny k tomu, aby svou frustraci a agresi ze životních podmínek, ve kterých žijí, přetvořili v umění. Peace, unity, love and having fun. O to víc je zpráva o jeho zneužití moci zdrcující. 

KRS-One, který je znám také pod svou přezdívkou „The Teacha“, jako učitel a autor „Hiphopové bible“ svým prohlášením jednoznačně zklamal. Pokud přijmeme celý ten příběh vzniku hip hopu a premise o tom, co je „true“ a „real“ jako neoddělitelné od soukromého života člověka, na kterých mimo jiné staví i sám KRS, pak nelze tvrdit, že obvinění AB nemají nic společného s hip hopem. Snad ještě horší než tento rozhovor bylo jeho vyjádření ke kritice. KRS v podstatě označil veškeré reportáže a zprávy za drby a snahu vytvořit nějakou senzační kontroverzi. Kromě toho použil jeden z notoricky používaných argumentů: jsou důležitější věci, kterými bychom se měli zabývat. Nicméně posléze mezi tyto argumenty zařadil „správnou dokumentaci globální historie hip hopu“ či „hip hop a vzdělávání“. Nezapomněl také dodat, že to jsou témata, o která se zajímají „opravdoví“ hiphopoví umělci,žurnalisté a akademici.

Kdo tedy rozhoduje o tom, co je správná dokumentace? Proč zrovna KRS-One by měl určovat agendu co zkoumat, o čem psát a v jakém pořadí priorit? Ve svém prohlášení také tvrdí, že v rozhovoru s Norem mluvil i o jiných věcech, jako například jeho battle s M.C. Shan. Nevím, koho tohle ještě zajímá a čím je to důležitější, než zneužívání moci. 
Pokud jsou obvinění AB pravdivé, pak je pravda i to, že AB zneužil svou pozici: svou moc a autoritu. Přestože je nepochybné, že spoustu lidem pomohl, tak je ale pravda i to, že spoustě lidem ublížil. Nemělo by to být součástí dokumentace historie? 

Součástí vzdělávání by pak mělo být i to, proč je tak těžké o tomto tématu mluvit. O sexuálním násilí panuje v naší společnosti spousta mýtů a dezinformací. Veškerý zábavný průmysl je postaven na takzvané „rape culture“. Kdyby se jednalo o mladé dívky, tak by se objevily argumenty typu: dnešní dívky, kterým je 13 vypadají na 20 či „groupies“, a nejčastěji kladené dotazy by se zaměřovaly na to, co měly holky oblečené a jestli se v minulosti chovaly promiskuitně (srovnatelné například s kauzou R. Kellyho).

V konverzacích, které sleduji, se často zaměňuje problém pedofilie s homosexualitou, považované za tabu nejen v afroamerické komunitě. Hip hop je oblast dominována muži. Jak poznamenal Lord Jamar, alfa-samci jsou prioritou a tím pádem i jejich heterosexualita. Proto jakýkoliv náznak homosexuality je něco, s čím nechce být nikdo spojován. Zároveň ale z konverzace často vypadává, že se jedná v první řadě o mocenské vztahy a o dominanci. 

4. Není ale reakce KRS Ona a používání výrazů "pomluvy" apod. obranou proti "honu na čarodějnice"? 

Pokud budeme tvrdit, že tato obvinění jsou „hon na čarodějnice“, tak vlastně říkáme, že si to oběti vymyslely, tedy lžou a mají nějaké postranní úmysly, například získat pozornost médií a lidí obecně. Jak jsem již zmiňovala, hip hop je oblast dominována muži. Myslím si, že je velice nepravděpodobné, že by tyto postranní úmysly byly dostatečným motivem na to, aby dospělí muži veřejně začali mluvit o tom, že je v mládí někdo sexuálně
zneužíval.


5. Také bych se ho zastal, že neustále odpovídá na otázky ohledně, dnes už legendárnímu beefu Bronx vs. Queensbridge z 80. let. Nore se ho ptal, takže on odpovědět musel. Je to zároveň dvousečná kritika, protože UZN staví svou platformu rovněž na již, pro někoho, "vyčpělém" tématu.

Tak to záleží na tom, jak kdo pojímá UZN a jak moc vidí do vnitřní hierarchie. UZN má spoustu poboček, které jsou v podstatě na sobě nezávislé a záleží na konkrétním vedení pobočky a na tom, jak si platformu sami nastaví. Pro někoho mohou být řeči o kořenech a kultuře v dnešní době nerelevantní a nezajímavé. Pro jiné lidi může být znalost původu hiphopové kultury zásadní a důležité téma i dnes. Spousta členů UZN již dlouhé roky kritizovala nejvyšší vedení UZN v NYC za zastaralé názory, webové stránky a vůbec online prezentaci a neztotožňovala se s tím. Jedna věc je vedení a druhá věc j sou jednotlivé pobočky a jejich konkrétní aktivity.

Lord Jamar (člen kapely Brand Nubian)
6. Jestliže se zaměňuje pedofilie s homosexualitou, v případě Lord Jamara se může říct, že se zaměňuje homofóbie, šovinismus s relevantní kritikou homosexuality. Sleduji VladTV, kde Lord Jamar pravidelně vystupuje a řekl bych, že jeho názor vychází apriori z morálky.

Kořenem slova „normální“ je norma, tudíž určitý standard, pravidlo, které určuje nějaké chování. Pokud se řekne, že je něco „nenormální“, pak je to odchylka, něco nežádoucího. To, co je v určité společnosti považováno za „normální“ je kulturně, kontextuálně a časově podmíněné. V minulosti nebylo „normální“, aby ženy volily či chodily na vysokou školu. Homofobie je diskriminace a odsuzování homosexuality. Říct, že homosexualita není „normální“ je, dle mého názoru, homofobie.  Lord Jamar a jeho názory jsou šovinistické a homofobní. 7. Tvoje měřítko ale používá stejné, extrémní hodnocení, jako to, které hodnotilo ženy v minulosti, jen zrcadlově v opačném úhlu pohledu. Ty tady homosexualitu bereš apriori normální a bezproblémovou. To hodnocení, že je normální, je jen náš současný neoliberální a ateistický světonázor, který mi nejde dohromady s Evropou, která chce zároveň mít hodnoty křesťanské. Co ale je, dle mého názoru, velmi extrémistické tvrzení, že "odsuzování homosexuality je šovinistické a homofobní". Tenhle názor už hraničí s demokracií a svobodou slova a chce nařizovat, co si má člověk myslet.

Tak se budeme muset shodnout na tom, že se neshodneme. Ano, homosexualitu beru jako normální, protože tady vždy byla a vždy bude, akorát náš přístup se v čase mění. Jak moc jde či nejde ateistický a neoliberální světonázor dohromady s křesťanskými hodnotami nehodlám soudit. Já k celé problematice přistupuji empaticky. Persekuce homosexuality a její potlačování vede v nejhorším případě k sebevraždám. V otázce jakékoliv diskriminace (na základě sexuální orientace, genderu, věku či mentálního a fyzického postižení) vždy postačí, když se podíváme jako by situace vypadala, kdyby se role obrátili. Kdyby od počátku byla homosexualita považována za „normu“ a člověk by se třeba bál na veřejnosti chytit za ruku někoho opačného pohlaví a vyznat jim lásku, protože by je všichni ostatní odsoudili. To je úplně to samé. Moje tvrzení rozhodně nepovažuji za extrémistické. Extremistické je to, když se někdo nedokáže vyrovnat se svou identitou, protože ví, že homosexualita je „nenormální“ a pak vystřílí celý gay klub (viz nedávné události v Orlandu na Floridě). Já rozhodně nikomu nenařizuji, co si má myslet, a nevím, jak to souvisí se svobodou slova. Svoboda slova je často zneužívaná k šíření hate speech, čehož příkladem je prezidentská kampaň Donalda Trumpa.


Ronald Savage                            Hassan Campbell                             Troy
8. Zpátky ale k tématu Zulu Nation a obvinění Afrika Bambaaty. Obvinění vznesli členové UZN Ronald Savage a Hassan Campbell, jak významní členové hnutí byli a lze váhu jejich tvrzení nějak zpochybnit?

Já jsem o nich před celou kauzou neslyšela, takže nemohu říct, jak významní byli. Také si myslím, že to nehraje roli. Přestože chápu, že pokud by měli pozici „významnou“, tak by byla asi i legitimita jejich stížnosti vyšší. Na celé situaci to ale nic nemění. V rozhovoru s Lordem Jamarem vyšlo najevo, 
že pokud AB tvrdí, že Ronalda nikdy neznal, pak lže. Ronald byl v té době prý něco jako „internista“. Vyřizoval telefonáty, poštu a vařil kafe, takže se minimálně znali. 

Váha jejich tvrzení je neustále zpochybňována, jak ze strany AB, KRS-Ona či dalších lidí, kteří se k tématu vyjadřují a tvrdí, že jde o soukromý život Bambaaty, který s hip hopem nemá nic společného. Dále se objevily argumenty, že byli dost dospělí na to, aby věděli, že na celé situaci je něco špatně. Pokud však někdo pochází z rozvrácené rodiny, momentálně se vrátil z nápravného zařízení pro mladé delikventy, anebo nemá domov a ví, že existuje něco jako Zulu Nation a že tam se postarají o své lidi, dají mu najíst a třeba i práci, pak je těžké jednoznačně říci ne. Kromě toho nejen gangy, ale například i takzvané bratrstv a na vysokých školách, mají různé iniciační rituály, ve kterých praktiky, jako například vzájemně se držet v kruhu za penisy, nejsou ojedinělé a to i v současnosti. Cílem takovýchto „her“ je právě posílit vztahy, vzájemnou soudržnost a důvěru (to je přece to nejcennější, co muž má, ne?).

Zřejmě nejčastěji, se předpokládá, že lidé, kteří AB obvinili, si chtějí udělat jméno pro sebe, například v případě Ronalda pro to, aby se jeho životopisů prodalo co nejvíce. Takový postoj implicitně z obětí dělá lháře. Nemyslím si, že by dospělí muži něco získali tím, že se otevřeně a veřejně přiznají k tak
ožehavému tématu. Dále se poukazuje na to, že jim to trvalo „moc dlouho“ a proč něco neřekli dříve. Což je opět problém, se kterým se oběti zneužívání potýkají. Dnes již nelze dokázat, jak to bylo či nebylo, a postavit se vůči autoritě, která ještě k tomu má evidentně kolem sebe ochránce své pozice, není nijak jednoduché. Proč by tedy někdo dnes lhal o situaci, pokud ví, že se mu nedostane spravedlnosti ani před soudcem, protože ta doba trestního stíhání je již dávno promlčena? A ještě se vědomě vystaví domněnkám o své sexualitě?

Kromě toho se k podobným zkušenostem dnes již přihlásili další lidi, a to právě díky prolomení mlčenlivosti. A z mého pohledu na tom není nic překvapivé, protože veřejná diskuze minimálně poskytne uvědomění, že existuje někdo, kdo se nacházel ve stejné situaci. To může v důsledku dodat 
odvahu i dalším obětem, které jsou třeba teprve v procesu vyrovnávání se se situací (a je těžké určit, o jak dlouhou dobu by se mělo jednat).

9. Jak moc celé kauza může změnit UZN a celé jeho postavení?

Budoucnost UZN závisí v podstatě na členech, kteří se rozhodnou zůstat. Restrukturalizace již probíhá. Nicméně je otázkou, jestli je možné udržet nějakou transparentnost organizace, která má tisíce členů po celém světě. A také je otázkou, kam se diskuze posune po tom, co se celá kauza 
„provalí“ do mainstreamových médií. 

10. Jaký je vlastně vliv UZN v současné hiphopové komunitě v USA? Není jejich vliv už výhradně lokální záležitostí? Je vůbec mainstream hip hop se UZN propojen?

To nemohu posoudit. Každá Chapter funguje více méně samostatně a s vyšším vedením mluví jenom „prezident“ dané pobočky. O propojení mainstreamu a UZN se pár let zpátky snažil například Q-Tip tím, že do UZN přizval Lil Waynea, což vyvolalo různé reakce zejména proto, že někteří považují UZN za tu „pravou“ organizaci reprezentující kořeny hip hopu.

11. V oficiálním vyjádření UZN se píše "it is currently under new leadership by the International and Regional U.S. Zulu Leaders”, lze to chápat, že Bambaataa již není leader hnutí? 

Prý leadrem není již od roku 1994. To však nic nemění na faktu, že byl neustále propagován jako tvář celé organizace. Lidé, kteří nevědí nic o UZN vědí, že to je něco, kde je Afrika Bambaataa. Takže to jakou měl či neměl reálnou moc, dle mého názoru, nehraje roli.

12. Jak vlastně dopadlo zakládání pobočky UZN v ČR? Existuje a má nějaké členy?

Pobočka UZN v ČR nevznikla, protože ke vzniku je potřeba 15 členů a upřímně jsem neměla čas hledat a rekrutovat další členy. Oficiálními členkami spadajícími pod Chapter 9 jsem byla já a Ivanka Mariposa Čonková. Ta se před nedávnem odstěhovala do Austrálie a podle posledních informací také
ukončila spolupráci s UZN. Já jsem byla do Chapter 9 rekrutována Spiritchildem a vedoucím pobočky ReKae. Každá pobočka si určuje svou agendu a já dodnes oceňuji aktivity, které prostřednictvím hip hopu dělají ve prospěch své komunity. Tato pobočka byla nedávno přejmenována na Noble 9 a má cca. 50 členů z různých zemí světa. Dlouho jsme o celé problematice diskutovali a shodli jsme se na tom, že se oddělíme od UZN a dále budeme fungovat jako nezávislý kolektiv. Tím pádem jsem rezignovala a „vrátila“ členství v UZN.

Díky za rozhovor


COINTELPRO (Counter Intelligence Program) Program FBI vytvořený roce 1968 J. Edgar Hooverem pro potlačení aktivit politických skupin a jedinců (Černí panteři, Nation Of Islam, Malcolm X nebo Martin Luther King).

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)