"O otroctví černochů" Charles Louis de Montesquieu (1748)Charles Louis de Montesquieu (1689-1755) byl francouzský filosof a spisovatel, především kritik francouzského absolutismu a společnosti své doby. Spis O duchu zákonů (De l'esprit des lois) zařadila církev na Index zakázaných knih."O otroctví černochů" Charles Louis de Montesquieu (1748)

Kdybych měl hájit právo, na jehož základě jsem učinili z černochů otroky, řekl bych následující:

Když Evropané vyhladili Američany, museli zotročit Afričany, aby jim měl kdo obdělat půdu. cukr by byl příliš drahý, kdyby plodinu, která jej produkuje, neobdělávali otroci. Ti, o které jde, jsou černí od hlavy až k patě a mají tak rozpláclý nos, že je téměř nemožné je litovat. 

Neumím si představit, že by Bůh, který je velmi moudrou bytostí, vložil duši, a především dobrou duši, do úplně černého těla. Je tak přirozeně se domnívat, že barva tvoří podstatu lidství*, že asijské národy, které mají eunuchy, poznamenaly černochy vždy velmi výrazným způsobem, který je vylučuje z naší společnosti. O barvě kůže můžeme uvažovat podle barvy vlasů, která byla u Egypťanů, nejlepších filosofů světa, tak důležitá, že posílali na smrt všechny rusovlasé lidi, kteří se jim dostali do rukou.

Důkazem, že černoši nemají rozum, je to, že si váží více náhrdelníku ze skla než ze zlata, které je u civilizovaných národů tolik ceněno. Nemůžeme předpokládat, že černoši jsou lidé, neboť jinak bychom si museli vymyslet, že sami nejsme křesťané. Omezení duchové příliš zdůrazňují nespravedlnosti páchané na černoších. Kdyby byly skutečně tak ohromné, nenapadlo by evropské panovníky, kteří mezi sebou uzavírají tolik zbytečných, aby uzavřeli jednu všeobecnou smlouvu ve prospěch milosrdenství a soucitu?* Otázka barvy kůže černochů byla ve Francii 18. století předmětem živých diskusí. Akademie v Bordeaux, jíž byl Montesquieu členem, vypsala roku 1741 cenu právě na toto téma - Pozn. překl.


Zdroj: "O duchu zákonů I." Charles Louis de Montesquieu
přeložila a poznámkami opatřila Hana Fořtová (OIKOYMENH, 2010)
s. 281

Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)