"Masky a tváře černé Ameriky" Josef Jařab (Odeon, 1985)Antologie věnována afro-americké poezii a literatuře sestavená Josefem Jařabem patří nepochybně k nejrozsáhlejším a hlavně nejkomplexnějším sborníkům o kultuře amerických černochů, který kdy byly vydány v českém jazyce. Její oblast zájmu se nepohybuje jen u poezie, ale analyzuje rovněž černošské politiky (Malcolm X, Eldridge Cleaver nebo Stokely Carmichael) a černošské spisovatele (Ralph Ellison, James Baldwin nebo Richard Wright).

Zcela poprvé se na jednom místě soustředil relativně rozsáhlý popis historie a současnost černošské literatury, a rozbor myšlení, vývoj a názorové "tábory" jednotlivých umělců. Doposud stereotypní vidění černocha utlačovaného bělochy se nyní více rozšíří do několika úrovní a umožní nám nahlédnout do různorodých směrů uvažování a vidění jejich situace.
Od představitelů "starší" generace, která bojuje sama se sebou a stále nese temný přízrak z minulosti až po modernisty, tzv. druhé renesance, kteří už nemají "wrightovský problém identity, zda jsou, či nejsou "rodnými syny*" a dcerami Ameriky, protože se tak cítí nejen sami, ale jsou takto přijímáni ve své zemi i mimo ni; netrápí je ani ellisonovský komplex "neviditelnosti**" kulturní a lidské - údajně jde o první generaci černošských spisovatelů, kteří mohli odložit a odložili všechny masky a ukazují Americe a světu svou tvář."

Kolektiv 14ti překladatelů společně s Josefem jeřábem se v úvodní předmluvě nesnaží předložit neživou statistiku dat a jmen představující celek nazvaný Černošská kultura, jejich práce nám umožňuje otevřít zdroj informací, které mají přesah až k Jazzu a Soulu, a propojí náš dosavadní pohled s mnoha souvislostmi kultury samotné.


*narážka na román Richarda Wrighta "Rodný syn" (angl. The Native son, 1940)
**metafora z románu Ralpha Ellise "Neviditelný" (angl. Invisible Man, 1952)
***text kurzívou je převzat z úvodu níže uvedené publikace, autor: Josef Jařab, s. 27..................................

Název: Masky a tváře černé Ameriky
Autor: Josef Jařab
Překlad: Kateřina Brabcová, Josef Jařab, Pavel Šrut a další
Vydavatelství: Praha, Odeon
Rok vydání: 1985
Počet stran: 335 s.
..................................


Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)