"Muslimové a jejich svět" Miloš Mendel (Dingir, 2016)Kniha, kterou právě držíte v rukou, se snaží zprostředkovat české veřejnosti pohled na islám, který není zatížen nánosem smyšlenek, polopravd a demagogických klišé, jimiž je dnes česká veřejnost zahlcována z některých sdělovacích prostředků, aktivit občanských iniciativ i z postojů a prohlášení mnoha politiků. Autor se dlouhodobě zabývá modernímu a soudobými dějinami Blízkého východu a islámského světa se zvláštním zřetelem k politickým a kulturním dějinám islámského náboženství. Publikoval řadu studií v domácích i zahraničních periodikách, je autorem několika česky psaných monografií.

Kniha vychází 7. 6. 2016, objednávat můžete přímo u vydavatelství Dingir


recenze: Jan Lukavec @iLiteratura (4.1.2016)********************
Název: Muslimové a jejich svět: O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu
Autor: Miloš Mendel 
Nakladatel: Dingir
Rok vydání: 2015
Počet stran: 320
********************Obsah
Úvod 

Co je dobré vědět, než se začneme islámu bát
Co si máme představit pod pojmem islám?
Existuje vůbec islámský svět?
Kde všude žijí muslimové?
Patří muslimové a jejich kultura do Evropy?
Jak muslimové vidí svět a své místo v něm?
Jaké problémy řeší muslimové žijící na Západě?
Co muslimům na Západu vadí?
Co si muslimové myslí o světové obci věřících?
Je islám netolerantní náboženství?
Proč Češi nemají s islámem zkušenosti?
Je česká společnost islamofobní?
Je možný ekumenický dialog s muslimy?
Může se Česká republika zvyšování počtu muslimů vyhnout?
Jsou muslimové bezpečnostním rizikem pro Českou republiku?
Mohou v České republice působit islámská centra?

V co vlastně věří muslimové
Co znamená být muslim?
V co vlastně věří muslimové?
Jaký význam má prorok Muhammad v životě muslimů?
Uměl prorok Muhammad činit zázraky?
Proč měl Muhammad mnoho žen?
Jsou muslimové pokračovateli abrahámovské tradice?
Jaké Písmo muslimové uctívají?
Smí se autentické Boží slovo překládat?
Jak zní „islámský otčenáš“?
Mají muslimové své desatero Božích přikázání?
Co znamená pro muslimy prorocká tradice?
Jak muslimové chápou Bibli?
Proč je pro islám tak důležitá arabština?

Některá témata islámské věrouky
Koho Bůh stvořil jako prvního člověka?
Jaké místo zaujímají Izák a Izmael v islámské věrouce?
Jak si islám cení Mojžíše a Jana Křtitele?
Jak se islám dívá na Pannu Marii a Ježíše?
Věří muslimové v anděly?
Věří muslimové v existenci ďábla?
Jaká je muslimská představa nebe, pekla a ráje?

Rituální podoby Islámského vztahu k Bohu
Chodí muslimové na mši nebo bohoslužby?
Jak se muslimové modlí?
Proč se muslimové před modlitbou myjí?
Proč muslimy svolává k modlitbě muezin?
Proč muslimové používají k modlitbě kobereček?
Jak je možné, že muslimové používají při modlitbě růženec?
Proč má Bůh devětadevadesát tzv. „krásných jmen“?
Jaké společenské postavení má „muslimský kněz“?
Proč se muslimové modlí ke Ka‘bě?
Co znamená muslimské vyznání víry?
Proč mají muslimové dávat almužnu?
Proč se muslimové musí tak dlouho postit?
Proč mají muslimové uskutečnit pouť do Mekky?
Proč se při svolávání k modlitbě užívá minaret?
Proč sledujeme v české společnosti odpor k mešitám?
Jaké svátky zahrnuje islámský náboženský rok?
Mají muslimové kult svatých?
Jaký je rozdíl mezi sunnity a ší‘ity?


Historické a kulturní stereotypy o islámu
Kdo je to chalífa?
Co je to chalífát?
Kdo je vezír, emír a sultán?
Kdo je to šejk?
Kdo jsou dervíšové?
Kdo byli Maurové, Saracéni, ďaurové a mohamedáni?
Nosí muslimové na hlavě turban?
Mají si muslimští muži nechat narůst vous?
Proč muslimové na celém světě používají ustálené pozdravy?
Co je to basmala, hamdala a takbír?
Proč muslimové stále opakují tzv. invokaci?
Proč muslimové nejedí vepřové maso?
Jsou muslimům odporní psi?
Proč mají muslimové v oblibě zelenou barvu?
Co znamená pro muslimy symbolika půlměsíce a hvězdy?

Život muslima v toku času
V čem se islámský kalendář liší od gregoriánského?
Jak muslimové slaví zrození dítěte?
Jak se muslimové dívají na manželský vztah?
Jak vypadá muslimský pohřeb?
Proč jsou v islámských zemích dodnes živé mystické řády?
Proč je islámské umění tak strohé?
Proč stoupenci fundamentalismu ničí kulturní památky?

Islámské náboženské právo – mýty a skutečnost
Co znamená šarí‘a a jak vznikla?
Je šarí‘atské trestní právo kruté?
Kdo je to muftí?
K čemu slouží právnická fatwa?
Proč byl Salman Rushdie odsouzen k smrti?
Proč islám zakazuje požívání alkoholu?
Co znamená balíček masa označený nápisem halál?
Jak se islám staví k homosexualitě?
Co si muslimové myslí o antikoncepci a potratu?
Proč je v islámu uzákoněna polygamie?
Musejí muslimské ženy chodit zahalené?
Není odsouzeníhodné, že muslimští vladaři měli harémy?
Prosazuje islám ženskou obřízku?
Je v islámu povinná mužská obřízka?
Co znamená věno pro islámské manželství?
Jak se islám dívá na rodinu a rodinný život?
Může muslim svou ženu zapudit?
Jsou cizoložné ženy v islámských zemích kamenovány?

V bludišti ideologických klišé
Hrozí islám Západu „střetem civilizací“?
Je džihád svatá válka, která má zničit „křesťanskou civilizaci“?
Jak se muslimové dívají na křesťanství a jeho vyznavače?
Nenávidí muslimové křesťany za křížové výpravy?
Nenávidí muslimové židy?
Potvrzuje Korán etickou oprávněnost terorismu?
Co znamená pro muslimy sebevražedná akce?
Jaký je rozdíl mezi islámem a islámským fundamentalismem?

Výběr z pramenů a literatury
RejstříkPopulární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)