"Psanci této země" Frantz Fanon (Tranzit, 2015)Psanci této země Frantze Fanona jsou psychiatrickou a psychologickou analýzou dehumanizačních vlivů kolonizace na jednotlivce- muže a ženu, a na národ, ze kterých plynou širší sociální, kulturní a politické důsledky příznačné pro vznik sociálního hnutí za dekolonizaci osoby a lidu. Francouzský název knihy Les damnés de la Terre pochází z úvodních slov Internacionály, levicové hymny 19. století.

V úvodu knihy Psanci této země z roku 1961 podpořil filozof Jean-Paul Sartre Fanonovu obhajobu spravedlivého násilí kolonizovaných proti kolonizátorovi jako nezbytnou pro jejich mentální zdraví a politické osvobození. Sartre následně použil tento úvod v Kolonialismu a neokolonialismu (1964), politicko-filozofické kritice francouzského kolonialismu v Alžíru. Politické zaměření textu je zřejmé již v první kapitole nazvané „Concerning Violence“ (O násilí), kde Fanon kritizuje kolonialismus a jeho postkoloniální odkaz, pro který je násilí prostředkem katarze a osvobození od statusu koloniálního subjektu.

Kniha Psanci této země prostřednictvím kritiky nacionalismu a imperialismu představuje diskuzi nad osobním a společenským duševním zdravím, diskuzi nad tím, jak je jazyk (slovo) využíván k ustavení imperialistických identit, jako je kolonizátor a kolonizovaný, s cílem naučit a psychologicky zformovat původního obyvatele a kolonizátora do jejich příslušných rolí otroka a pána, a diskuzi nad rolí intelektuála v revoluci.

Zdroj: Psanci této země Frantz Fanon @tranzit.cz************************
Název: Psanci této země (Postkoloniální myšlení V.)
Francouzský original: "Les damnés de la terre", Éditions la découverte, 1961, 2002
Autor: Frantz Fanon (1925-1961)
Editor: Vít Havránek
Překlad: Dušan Špitálský 
Vydavatel: Tranzit
Edice: Navigace; sv. 15.
Ilustrace: Mathieu Kleyebe Abonnenc, Fanon cou coupé (2001)
Year: 2015
Pages: 292
************************


Obsah


Předmluva k vydání z roku 2002
Alice Cherki

Předmluva k vydání z roku 1961
Jean-Paul Sartre

I.

O násilí
O násilí v mezinárodním kontextu

II.

Lesk a bída spontánnosti

III.

Křivolaké cesty národního uvědomění

IV.

O národní kultuře
Společné základy národní kultury a národně osvobozeneckého boje

V.

Koloniální válka a psychické obtíže
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
O impulzivních kriminálních sklonech severoafričanů
během války za národní osvobození

Závěr

Doslov k vydání z roku 2002
Mohammed Harbi
Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)