"Pěst - pálka - nůž - pistole: osobní historie násilí v Americe" Geoffrey Canada (Maťa, 1997)"...Jestli vás udivuje, jak může čtrnáctileté dítě střelit svého vrstevníka do hlavy ... a pak jít domů na večeři, pak vězte, že to není otázka dne, týdne nebo měsíce. Chce to léta příprav, abyste byli ochotni spáchat vraždu..."

"...A tak guvernér navrhl zákon, který určil nejmenší možný rozsudek za přechovávání relativně malých dávek narkotik...Řešení, které překupníci vymysleli, bylo stejně tak prosté, jako ďábelské. Začali využívat děti. A děti, které nebyly ochotny se nechat tímto způsobem využívat, bylo mnoho..."


Geoffrey Canada zkoumá zdroje a příčiny dětské frustrace a agresivity, vztahy mezi drogami, prostitucí a ozbrojeným násilím. Canadova kniha pouze nepojmenovává a neukazuje, ale nabízí i možné cesty, jak příčiny zla v ulicích odstranit. Důležité je autorovo přesvědčení - podložené bohatými zkušenostmi z dětství, strávené v Jižním Bronxu, i statistickými čísly - , že žádná represe nic neřeší.

Kniha je rozdělena do dvou částí, první je spíše vyprávění o dětství v chudinských čtvrtích Jižního Bronxu, druhá je sestavena z Canadových úvah o stavu americké společnosti, o příčinách násilí v ní a jak jej případně řešit nebo přímo předcházet.Geoffrey Canada (* 1952 v Bronxu), prezident newyorského Rheedlen centra, poskytujícího pomoc dětem a rodinám, a zakladatel mnoha volných občanských sdružení Peacemakers, Beacon a The Harlem Children's Zone. V roce 1995 získal Heinzovu cenu za svou práci při ochraně dětí.*************************************
Název: Pěst - pálka - nůž - pistole: osobní historie násilí v Americe
Název angl. originálu: Fist Stick Knife Gun (Beacon Press, Boston, 1995)
Autor: Geoffrey Canada (n.1952)
Překlad: Martina Löflerová
Vydavatelství: Maťa
Rok vydání: 1997
Počet stran: 197 s.

*************************************


"Pěst - pálka - nůž - pistole" Geoffrey Canada
zadní strana českého vydání

"Fist Stick Knife Gun
(Beacon Press, Boston, 1995)
Obálky amerického vydání

Populární příspěvky z tohoto blogu

Muslimská Paříž/Paris musulman/Muslim Paris/مسلم باريس

"Kritika arabského rozumu: Úvod" Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (Filosofia, 2018)

MF DOOM "A Word of Advice"

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Struggle by the pen : the Uyghur discourse of nation and national interest, c. 1900-1949" Ondrej Klimeš (Brill, 2015)