"Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem" Šárka Velhartická (2015, Památník národního písemnictví)Bedřich Hrozný, jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie. O životních osudech Bedřicha Hrozného vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům – významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století.

Tato publikace přináší ucelený materiál z literárního archivu Památníku národního písemnictví, soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem, z nichž nejrozsáhlejší je adresován jeho blízkému příteli Otokaru Šimkovi, překladateli a profesorovi francouzského, českého a německého jazyka na obchodní akademii v Hradci Králové.

Rovněž tato edice výrazně doplňuje a pozměňuje naše znalosti nejen o životních osudech Bedřicha Hrozného, ale přináší i nové poznatky týkající se mnoha událostí tohoto období.


***********************
Název: Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
Autor/editor: Šárka Velhartická
Nakladatel: Památník národního písemnictví
Edice: Depozitář
Rok: 2015
Počet stran: 348
***********************


Obsah

Komentář

Několik poznámek úvodem

I. Bedřich Hrozný ve světle dokumentů z Památníku národního písemnictví
II. Bedřich Hrozný ve Vídni a vídeňská univerzita
III.Bedřich Hrozný a jeho zájem o literaturu
IV. Bedřich Hrozný a vídeňská teologická fakulta
V.  Vědecké dílo Bedřicha Hrozného v jeho korespondenci
VI. Doklady k působení Bedřicha Hrozného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v Orientálním ústavu
VII.Bedřich Hrozný v korespondenci s nakladateli a vydavateli

Závěrem

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem

I. Dopisy Bedřicha Hrozného Otokaru Šimkovi
II.Dopisy Bedřicha Hrozného ostatním literátům

Jaromíru Borockému
Františku Drtinovi
Otakaru Fischerovi
Vladimíru Andrejeviči Francevovi
Bohuslavu Havránkovi
Kamilu Holému
Janu Jelínkovi
Zdeňku Kalistovi
Jiřímu Václavu Klímovi
Arne Laurinovi
Jevgeniji Aleksandroviči (Evženu) Ljackému
Josefu Svatopluku Macharovi
Marii Majerové
Janu Mukařovskému
Matijovi Murkovi
Arne Novákovi
Jaroslavu Sutnarovi
Jaroslavu Šnajdrovi
Janu Thonovi
Václavu Tillemu
Zdeňku Václavu Tobolkovi
Josefu Trägrovi
Josefu Richardovi Vilímkovi
Otakaru Vočadlovi

Ediční poznámka
Citovaná literatura
Index korespondence Bedřicha Hrozného v PNP
Index citovaných dopisů z dalších archivů
Abecední a chronologický přehled korespondence Bedřicha Hrozného v PNP
Summary: Letters by Bedřich Hrozný to Personalities of Literature (edited by Šárka Velhartická)
Jmenný rejstřík
Obrazová příloha

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)