"Aritmetický a algebraický traktát" Muhammad ibn Músa al-Chórézmí (OPS, 2009)Významný text pro formování evropské kultury a civilizace, který nebyl nikdy doposud přeložen. Dva útlé, ale o to významnější traktáty, kterými vstoupily základy celé matematiky kalkulací (sčítání, odečítání, násobení, dělení a v druhém případě řešení základních typů rovnic) do Evropy, až se staly náplní dnešního učiva základního školství. Provádění těchto operací je popsáno formou, kterou označujeme jako ALGORITMUS, což je odvozenina ze jména autora. Al Chvárizmí byl arabský matematik, který podle indických textů sepsal toto dílo; jeho jméno pak znělo v latinském přepisu: Algorismi. Oba dva traktáty bohatě komentoval a velmi podrobně uvedl přední český matematik – Petr Vopěnka.


****************************
Název: "Aritmetický a algebraický traktát"
Název originálu: Al-Kitāb al-muchta´ar fí ´isāb al-džabr wa-l-muqābala
Autor: Muhammad ibn Músa al-Chórézmí (780-850)
Komentář: Petr Vopěnka (1935-2015)
Překlad: Petr Bogan
Edice: Prameny evropské vzdělanosti; sv. 2
Vydavatel: Nymburk OPS
Rok: 2009
Počet stran: 212
****************************

..Obsah..

I. Pojednání o prvních krocích matematiky kalkulací
Předmluva
Zrození matematiky kalkulací
Bagdád, Córdoba, Toledo
Dixit Algorizmi
Algoritmy
Svízelná cesta k algebraickému kalkulu
Arabský algebraický kalkul
Soulad syntaxe a sémantiky
Dixit Cartesius
Zlom ve vývoji matematiky kalkulací ,

II. Pokus o rekonstrukci obsahu
původního arabského Aritmetického traktátu

Překlad:
Aritmetický traktát
Algebraický traktát

III. Al-Chwárizmí a jeho doba
Poznámka o intencionální historiografii matematiky 

Ediční poznámka
Summary


Související:

Marie Benediktová Větrovcová "Al-Chvárizmího počty - prameny algebry a aritmetiky"Populární příspěvky z tohoto blogu

"Islam / Visual Encyclopedia of Art" Giovanni Curatola (SLOVART, 2009)

"MUSLIMOVÉ, A NE MOHAMEDÁNI!: Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918" Mihad Mujanović (FF UK, 2018)

"Zlomky předsokratovských myslitelů" Karel Svoboda (ČAVU, 1944)

"Toms, coons, mulattoes, mammies, and bucks : an interpretive history of Blacks in American films" Donald Bogle (Continuum, 1999)

Freedom: A Photographic History Of The African American Struggle (Phaidon Press, 2002)