"Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu" Miloš Mendel (Masarykova univerzita, 2014)Tato skripta se snaží přispět k rozšíření znalostí o islámském náboženství a na něm vybudované kultuře, v nezbytné zkratce připomínají a vyvracejí určité kulturní stereotypy a mýty, jež jsou dodnes zasuty v našem povědomí. Hlavní snahou autora je podnítit uvažování o islámu ve všech jeho rozměrech a specifických rysech.
*************************
Název: Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu
Autor: Miloš Mendel
Nakladatelství: Masarykova univerzita (Filozofická fakulta)
Rok: 2014
Počet stran: 110
*************************Obsah

Úvodní poznámka 

I. Islám jako nepřítel
Mezi islamofobií, politickou korektností a vědou o náboženství 
Labyrint soudobého islámu
Orientalismus jako součást evropského kulturního výrazu
Orientalistika jako součást orientalismu 
„Střet civilizací“ jako produkt vědecké postmoderny
Obecné slabiny paradigmatické metody
Konkrétní slabiny paradigmatické metody 
Skutečné příčiny „civilizačních“ střetů

II. O „střetu civilizací“ – ale bez Huntingtona
Středověká Evropa a územní zisky muslimů
Období vzájemného respektu
Osudové rozkoly v islámské říši
„Zlatý věk“ arabsko-islámských dějin

III. Křížové výpravy – evropský protiúder
Obecné hodnocení křížových výprav
První kruciáta – obava o Boží hrob, nebo politický kalkul? 

IV. Vzestup a soumrak Andalusie
Vznik a rozmach umajjovského Španělska
Andalusie – slavná kapitola evropských dějin 
Murábitský džihád proti reconquistě

V. Osmanská říše a „turecké nebezpečí“
Turci – odkud přišli a proč vtrhli do Evropy?
Zrození osmanské říše
Od Kosova polje k pádu Cařihradu
Osmanská říše na vrcholu moci
Jak fungoval osmanský stát
Sklonek osmanské slávy 

VI. Doporučené studijní materiály

Populární příspěvky z tohoto blogu

Abú Bakr ibn Tufajl "Živý, syn Bdícího" (AUDIOKNIHA)

"Korán", Ivan Hrbek (Odeon 1972)

"Pohledy zaslané Malcolmem X během cest po Africe, Evropě, USA nebo pouti do Mekky v roce 1964"

"Místa kultury. Postkoloniální myšlení III." Homi K. Bhabha (Tranzit, 2013)

"Současná africká sociální a politická filosofie" Albert Kasanda (Filosofia, 2018)